Vytvoření nové Upomínky

Upomínku lze vystavit:

  • Pomocí Průvodce vystavením upomínek (doporučujeme).
  • Automaticky, pokud máte u vydané faktury definován platební kalendář a splátka je neuhrazena po splatnosti, faktura se nabídne k vystavení upomínky v agendě Upomínky.
  • Zápisem uživatele (viz body 1 – 4), vystavením záznamu Upomínka

 

1. Zápisem uživatele: založíte nový záznam: systém zobrazí dialogové okno Upomínka.

2. Na kartě Obecné vyberte upomínaný doklad, doplňte Pořadové číslo. Chybějící kontaktní e-mail doplňte. Vlastní text zapište hned nebo dodatečně. Má-li být odeslán vlastní text, je třeba zvolit při odeslání typ: Upomínka 1:1. V ostatních případech bude text doplněn z definovaných textů.

3. K efektivnímu sledování upomínek patří také funkce karet ÚkolyDeník událostí a Dokumenty.

4. Nový záznam uložte. Upomínku můžete hned nebo později vytisknout nebo odeslat e-mailem.

 

Na kartě Souvislosti v detailu vydané zálohové faktury naleznete souvislost Upomínky, která zobrazuje upomínky vystavené k zálohové faktuře. Jedná se o stejné zobrazení jako u vydaných faktur.

 

Související dokumenty