Karty dialogu Produkt

Informace o produktech se zadávají prostřednictvím Katalogu. Do tabulky agendy Katalog můžete přidávat nové záznamy a upravovat je. Podle typu produktu se mění obsah dialogového okna Produkt. Změny provedené v Katalogu se promítnou na všech skladech. Katalogovou kartu lze vystavit také z agendy Sklad – viz související dokument: Skladová položka (popis dialogu (funkce Založit nový produkt do Katalogu).

Detail záznamu Produkt, karta Obecné

Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Obecné.

 

Záznam Produkt (obr. 1) je rozdělen na karty:

Obecné

Karta Obecné obsahuje základní informace o produktu.

Texty

Na kartě Texty jsou k dispozici dvě textová pole. Větší pole slouží pro podrobný popis produktu, menší pole slouží pro anotace. Text může být volitelně zapsán v jazyce HTML.

Obrázky

Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Obrázky – Produkt.

Vlastní

Karta Vlastní je určena výhradně pro zobrazení uživatelských polí (údajů). Ve výchozím nastavení Varia je skryta.

Ostatní

Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Ostatní (Produkt).

Sklad

Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Sklad (Produkt).

Doklady

Na kartě Doklady můžete ze seznamu zobrazit vybrané typu dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové nákupy, prodeje, výdeje atd.). 

Deník událostí

Seznam událostí deníku. Podle zvoleného typu je možné zobrazit systémové události (vytvoření a úpravy záznamu) nebo události zaznamenané uživatelem.

Dokumenty

Funkce Propojené dokumenty – umožňuje připojit k libovolnému záznamu Varia propojené (nebo vložené) OLE dokumenty (například textový dokument ve Wordu dopis k firmě, kalkulaci v Excelu k zakázce, obrázek nebo naskenovaný doklad, fax, nebo libovolný jiný objekt).

Úkoly

Správa úkolů pořízených uživatelem nebo systémem (můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů). Úkoly je možné třídit do kategorií.

 

Související dokumenty