Karty dialogu Produkt

Informace o produktech se zadávají prostřednictvím Katalogu. Do tabulky agendy Katalog můžete přidávat nové záznamy a upravovat je (obr. 1). Podle typu produktu se mění obsah dialogového okna Produkt. Změny provedené v Katalogu se promítnou na všech skladech. Katalogovou kartu lze vystavit také z agendy Sklad – viz související dokument: Skladová položka (popis dialogu (funkce Založit nový produkt do Katalogu).

Detail záznamu Produkt, karta Obecné

Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Obecné.

 

  • Vario Online používá obdobný systém řazení souvisejících polí do karet (obr. 1A).

Vario Online – karty záznamu Produkt

Obrázek 1A: Vario Online – karty záznamu Produkt. Obrazová dokumentace je ilustrační.

 

Záznam Produkt je rozdělen na karty (obr. 1)
Obecné Karta Obecné obsahuje základní informace o produktu.
Texty Na kartě Texty jsou k dispozici dvě textová pole. Větší pole slouží pro podrobný popis produktu, menší pole slouží pro anotace. Text může být volitelně zapsán v jazyce HTML.
Obrázky Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Obrázky – Produkt.
Vlastní Karta Vlastní je určena výhradně pro zobrazení uživatelských polí (údajů). Ve výchozím nastavení Varia je skryta.
Ostatní Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Ostatní (Produkt).
Sklad Podrobný popis naleznete v dokumentu Karta Sklad (Produkt).
Doklady Na kartě Doklady můžete ze seznamu zobrazit vybrané typu dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové nákupy, prodeje, výdeje atd.). Ve Variu Online se tato karta jmenuje Souvislosti.
Deník událostí Seznam událostí deníku. Podle zvoleného typu je možné zobrazit systémové události (vytvoření a úpravy záznamu) nebo události zaznamenané uživatelem.
Dokumenty Funkce Připojení dokumentu k záznamu přetažením (drag & drop) – umožňuje připojit k libovolnému záznamu Varia  dokumenty (například textový dokument ve Wordu dopis k firmě, kalkulaci v Excelu k zakázce, obrázek nebo naskenovaný doklad, fax apod.)
Úkoly Správa úkolů pořízených uživatelem nebo systémem (můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů). Úkoly je možné třídit do kategorií.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty