Vytvoření nového pokladního dokladu

Při nákupu nebo prodeji zboží Pokladnou jsou možné tyto scénáře:

1. Založíte nový pokladní doklad, do jeho položek vložíte nakupované (prodávané) zboží a zboží naskladníte (vyskladníte). Tím vznikne skladová příjemka (výdejka) ke skladovému dokladu. Jestliže chcete zboží přijmout či vydat (naskladnit či vyskladnit pokladnou podle bodu 1), vytvoříte nový záznam. Příkaz zobrazí dialogové okno Doklad, kartu Obecné. Další popis naleznete níže pod tabulkou.
  
2. Vytvoříte (resp. skladník vytvoří) skladový doklad a přijmete (vydáte) zboží. Následně založíte pokladní doklad, kterým se uhradí cena za zboží. Vytvoření pokladního dokladu k existujícímu skladovému nebo obchodnímu dokladu (tj. podle bodů 2 a 3), popisuje dokument Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů.
 
 
3. Existuje objednávka (zakázka) na zboží. Pokladní doklad bude vytvořen na základě tohoto obchodního dokladu.

 

  • Z rolovací nabídky pole Doklad vyberete typ dokladu, který chcete vytvořit. V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: Typ dokladu, Číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.
  • Doplňte požadované údaje na kartě Obecné – základní údaje dokladu.
  • Přejděte na kartu Položky, ve které vložíte položky dokladu.
  • Na kartě Součet se zobrazují součty a doplňující údaje k dokladu. Na kartě je zobrazen součtový řádek položek dokladu, pole Hotovost, do kterého zadáte částku přijatou od zákazníka a pole Nazpět, které zobrazí částku k vrácení, a údaje vztahují se k celému dokladu – Údaj 1,2Komentář (komentář dokladu pro účetní informace). Viz také Pole Zaokrouhlení na kartě Součet.
  • Na kartě Souvislosti můžete později zobrazit seznam dokladů, které byly uhrazeny funkcí Účtovat z pokladního dokladu.
  • Používejte Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
  • Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

 

Související dokumenty