Rozdělení úhrad v cizí měně

Pokud je na bankovním výpisu sdružená platba (více faktur naráz nebo platby kartou), rozdělte ji pomocí funkce Rozdělit úhradu, kterou spustíte nad položkou bankovního výpisu z místní nabídky. Funkce otevře seznam dokladů k úhradě. Doklady lze vybrat a položka bude rozdělena mezi vybrané doklady. Příkaz umožňuje rozdělovat úhrady i v cizí měně.

  • Pokud funkce zjistí, že z daného čísla účtu byly již uhrazeny doklady konkrétní firmy, nabídnou se doklady této firmy (pro filtr firmy se použije první nalezená firma, avšak změnou kritérií v Průvodci výběrem dokladů k úhradě lze filtr na firmy vypnout).
  • Jestliže z daného účtu byly hrazeny doklady různých firem, filtr na firmu systém nepoužije.

Příklad

  • V agendě Banka vyberte a otevřete doklad Bankovní výpis.
  • Místní nabídka pravého tlačítka myši Rozdělit úhradu... nad položkou bankovního výpisu otevře okno pro výběr dokladů. Pokud se podle čísla účtu podaří nalézt firma, od níž pochází platba, jsou v okně zobrazeny pouze doklady této firmy. V seznamu vyberete doklady, které chcete uhradit. Klepnutím na tlačítko Dokončit se doklady vloží do výpisu. Částky k úhradě, které se vloží, se odečtou od vybraného řádku (pokud se podaří rozdělit celou částku, zůstane zde 0).
  • Pokud se rozděluje platba cizí měnou z korunového účtu, nejprve k původní položce, přes spodní záložku Detail (položky), v sekci Měna položky doplňte příslušnou měnu a kurs. Následně použijte funkci pro rozdělení položky. Takto rozdělené položky budou mít původně zadanou měnu a kurs, přepočet do korun se provede právě tímto kursem a vypočítá se kursový rozdíl.

Úhrady dokladů v cizí měně částkou v jiné cizí měně

Funkce úhrady nabízí rozšíření o řešení úhrad dokladů v cizí měně částkou v jiné cizí měně. Pokud například vystavíte doklad v SKK a obdržíte úhradu v EUR, dotáže se modul Banka na částku v SKK, která odpovídá částce úhrady. Nabídne při tom částku přepočtenou kursem dokladu a částku přepočtenou kursem zadaným v kursovním lístku. Kurs použitý pro přepočet se zaokrouhluje na 3 desetinná místa. Příklad popsán v dokumentu Úhrada eurové faktury z korunového účtu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty