Rozdělení úhrad v cizí měně

Pokud je na bankovním výpisu sdružená platba (více faktur naráz nebo platby kartou), rozdělte ji pomocí funkce Rozdělit úhradu, kterou spustíte nad položkou bankovního výpisu z místní nabídky. Funkce otevře seznam dokladů k úhradě. Doklady lze vybrat a položka bude rozdělena mezi vybrané doklady. Příkaz umožňuje rozdělovat úhrady i v cizí měně.

  • Pokud funkce zjistí, že z daného čísla účtu byly již uhrazeny doklady konkrétní firmy, nabídnou se doklady této firmy (pro filtr firmy se použije první nalezená firma, avšak změnou kritérií v Průvodci výběrem dokladů k úhradě lze filtr na firmy vypnout).
  • Jestliže z daného účtu byly hrazeny doklady různých firem, filtr na firmu systém nepoužije.

 

Příklad → V agendě Banka vyberte a otevřete doklad Bankovní výpis.

Místní nabídka pravého tlačítka myši Rozdělit úhradu... nad položkou bankovního výpisu otevře okno pro výběr dokladů. Pokud se podle čísla účtu podaří nalézt firma, od níž pochází platba, jsou v okně zobrazeny pouze doklady této firmy. V seznamu vyberete doklady, které chcete uhradit. Klepnutím na tlačítko Dokončit se doklady vloží do výpisu. Částky k úhradě, které se vloží, se odečtou od vybraného řádku (pokud se podaří rozdělit celou částku, zůstane zde 0).

Pokud se rozděluje platba cizí měnou z korunového účtu, nejprve k původní položce, přes spodní záložku Detail (položky), v sekci Měna položky doplňte příslušnou měnu a kurs. Následně použijte funkci pro rozdělení položky. Takto rozdělené položky budou mít původně zadanou měnu a kurs, přepočet do korun se provede právě tímto kursem a vypočítá se kursový rozdíl.

 

Úhrady dokladů v cizí měně částkou v jiné cizí měně

Funkce úhrady nabízí rozšíření o řešení úhrad dokladů v cizí měně částkou v jiné cizí měně. Pokud například vystavíte doklad v SKK a obdržíte úhradu v EUR, dotáže se modul Banka na částku v SKK, která odpovídá částce úhrady. Nabídne při tom částku přepočtenou kursem dokladu a částku přepočtenou kursem zadaným v kursovním lístku. Kurs použitý pro přepočet se zaokrouhluje na 3 desetinná místa. Příklad popsán v dokumentu Úhrada eurové faktury z korunového účtu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty