Dialog Kontakt

Dialog Kontakt slouží pro zadávání a úpravu informací o organizaci, osobě, pobočce nebo podnikající osobě do systému.

Rozdělení dialogu na jednotlivé karty

Popis dialogu Kontakt

Detail záznamu Kontakt, karta Obecné

Obrázek 1: Detail záznamu Kontakt, karta Obecné. Skryté nabídky a související funkce aktivujete pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog CheckBox - Zatržítko a pravého tlačítka myši.

 

Detail záznamu Kontakt, karta Obecné

Obrázek 2: Detail záznamu Kontakt, karta Obecné.

Dialog Kontakt je rozdělen na karty

Obecné

Na kartě jsou zobrazeny základní informace o kontaktu a název knihy, ve které bude kontakt zařazen.

 • Informace o jednoznačném identifikátoru kontaktu v poli "Zařadit jako":
  • Je důležité si předem rozmyslet, zda tímto identifikátorem bude číselný výraz (např. pořadové číslo kontaktu) nebo zkrácený název kontaktu (např. zkratka názvu a města, ve kterém Organizace, Osoba, Pobočka nebo Podnikající osoba působí). 
  • Tyto (nepovolené) znaky * # ? ! ' " nesmí být obsaženy v jakémkoliv jednoznačném identifikátoru u jakékoliv agendy.
  • Při výběru kontaktu v ostatních modulech, například při vystavování faktury, nabízí systém seznam pouze těchto identifikátorů (text je modrý, poklepáním na text otevřete detail záznamu). Volitelně lze nastavit Zobrazovat název kontaktu v seznamech na dokladu.
  • Pokud není zvolena výchozí hodnota pole, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor kontaktu. Předpokládá se však, že tento text nahradíte.
  • Při aktualizaci identifikátoru Kontakt (při dodatečné změně v poli Zařadit jako) se změna identifikátoru promítne též do výchozích hodnot pole Firma v šablonách dokladů a do identifikátoru Kontakt v agendě Obchodní příležitosti.

 

Obchodní

Údaje týkající se obchodní stránky kontaktu (podle jakého ceníku se budou kontaktu kalkulovat ceny, jaká sleva bude kontaktu poskytována, případně jak vysoké penále bude kontakt povinnen uhradit při nedodržení splatnosti faktur apod.).

 

Banky

Informace o bankovních spojeních na kontakt a údaje určené pro zahraniční platby - SWIFT, ISO země banky, Adresa banky.

 

Osoby

Na kartě se shromažďují informace o kontaktních osobách v typu kontaktu (jméno osoby, její funkce, přímé telefonní spojení, Internet, pole Oslovení příjmení, popřípadě zde může být zobrazena i fotografie osoby).

 

Vlastní

Karta slouží pro zápis uživatelských údajů. Karta je výchoze skryta.

 

Ostatní

Karta zobrazuje souhrnný pohled na kontaktní údaje, adresy, dodací místa, pobočky, organizační strukturu a další údaje kontaktu. Záznamy hodnocení kontaktu se zobrazují pod položkou Hodnocení.

 

Souvislosti

Karta zobrazuje všechny doklady vystavené na další doklad pro snadné hledání a analýzu. Můžete zobrazit seznam vybraných typů dokladů nebo součty vybraného druhu (celkové obraty, nákupy, prodeje, výdeje atd.). Díky tomu je například kontrola obratů otázkou několika vteřin. Vybraný doklad lze otevřít poklepáním.

  

Příležitosti

Karta „Příležitosti” je výchoze skrytá, můžete si ji zapnout v menu „Karty…” (pravý dolní roh Ovládací prvek – obr. 1, 2). Karta zobrazuje obchodní příležitosti k danému kontaktu. Z prostředí karty lze zadat přímo i novou obchodní příležitost klepnutím na tlačítko  Nová .

 

Deník

Seznam událostí deníku. Podle zvoleného typu (Zobrazit údaje typu) je možné zobrazit systémové události (vytvoření a úpravy záznamu) nebo události zaznamenané uživatelem.

 

Dokumenty

Karta „Dokumenty” slouží k připojování (prohlížení, správě) dokumentů různých souborových formátů k záznamům agend.

 

Úkoly

Správa úkolů pořízených uživatelem nebo systémem (můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů). Úkoly je možné třídit do kategorií.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty