Výběr dokladů k úhradě (popis dialogu průvodce)

Průvodce výběrem dokladů k úhradě slouží k výběru skupin dokladů nebo pouze dokladů jedné firmy k úhradě (druhý případ při vzájemném vyrovnání závazků proti pohledávkám).

práci s Průvodcem úhrad popisujeme v následujících dokumentech
AGENDA MENU
Banka Agenda/Doklady k úhradě…
Příkazy Agenda/Doklady k úhradě...
Pokladna Agenda/Průvodce úhradou dokladů…
Interní doklady Agenda/Doklady k úhradě…
Přijaté doklady Agenda/Uhradit doklad(y)…
Vydané doklady Agenda/Uhradit doklad(y)… (včetně funkce Odeslat doklady úhrady ve stavu EET Požadováno do EET)
Prodejna Alternativní funkce dialogu Možnosti tlačítka.
Alternativní postup Na kartě Obecné (případně na kartě Součet) vyvoláte místní nabídku a vyberete příkaz Uhradit doklad…

Vyberte skupiny dokladů k úhradě (obecný popis)

Agenda, ze které byl Průvodce spuštěn, řídí výchozí výběr skupin dokladů k úhradě. Zatržením určíte skupinu dokladů, které se zobrazí v dalším kroku, a ze kterých budete vybírat k úhradě. Číslo za názvem skupiny informuje o počtu dokladů k úhradě. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení.

  • Pokud vybíráte doklady k vzájemnému vyrovnání, vyberte obě skupiny dokladů k úhradě, tj. CheckBox - Zatržítko Všechny doklady, které máme zaplatit my i CheckBox - Zatržítko Všechny doklady, které nám mají zaplatit.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě - Kritéria

Zobrazit doklady firmy (filtr na firmy – kontakty)

Vyberte, zda chcete zobrazit doklady k úhradě od všech firem nebo pouze doklady konkrétního kontaktu.

Radio button - Přepínač Zobrazit doklady všech firem

Radio button - Přepínač Pouze doklad firmy (ze seznamu) ComboBox - Nabídka. Pokud vybíráte doklady k vzájemnému vyrovnání, vyberte jednotlivý kontakt (firmu).

CheckBox - Zatržítko Zobrazit částky v domácí měně (CZK)

Funkci můžete použít například pro rozdělení částky v CZK na doklady v různých měnách.

CheckBox - Zatržítko Informovat o výši závazků/pohledávek

Upozornění na pohledávky při úhradě dokladů

  • Pokud je volba zaškrtnutá, upozorní průvodce při výběru dokladu na pohledávky nebo závazky (podle částky úhrady) dané firmy. Upozornění se zobrazí formou bubliny. Například pokud hradíte fakturu dodavateli, který je zároveň odběratelem a dluží vám, můžete se místo úhrady rozhodnout pro návrh kompenzace.

V úhradě pomocí Průvodce pokračujte klepnutím na tlačítko Další (viz též výše odkazy v tabulce agend a níže v Související dokumenty).

Výběr dokladů v tabulce dokladů k úhradě

V tabulce dokladů zatržítkem vyberete konkrétní doklady k úhradě. Všechny doklady vyberete tlačítkem Vybrat vše, výběr zrušíte tlačítkem Zrušit výběr.

  • Jestliže v tabulce dokladů aplikujete filtr na zatržítem vybrané doklady, zůstávají zatržené i po aplikaci/zrušení filtru. Pamatujte ale na to, že dialogové okno zpracovává pouze ty doklady, které jsou zatržené a zároveň jsou zobrazené.
  • Zatržené doklady, které nejsou zobrazené, protože uživatel aplikoval filtr, se nezahrnují do součtu vybraných dokladů (viz suma částky pod tabulkou dokladů – pole Celkem).
  • Při dokončení se kontroluje, zda nejsou vybrané doklady, které by byly skryté kvůli filtru. Pokud ano, zobrazí se dotaz, zda se mají zpracovat jen vybrané zobrazené doklady nebo všechny vybrané doklady.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě - Výběr dokladů k úhradě

Obrázek slouží k ukázce funkce Vložit jinak.

Výběr dokladů k úhradě → rychlé dokončení

  • Režim „rychlého dokončení” v dialogu Průvodce Výběr dokladů k úhradě se projeví nabídkou výchoze nezatržené volby [ ] Vložit jinak a tlačítkem Dokončit (výchozí).
  Dialogové okno Výběr dokladů k úhradě pracuje ve dvou režimech
1. Bez dokladu (z nabídky menu Agenda) a doklad se vystaví v posledním kroku Průvodce (pokud tak zvolíte)
2. Dialog otevřete nad existujícím dokladem (příkaz místní nabídky Rozdělit úhradu… nad položkou dokladu).
  • V případě, že dialog otevřete nad existujícím dokladem (a nejedná se o rozdělení úhrady), je dokončení zkráceno vynecháním posledního kroku Průvodce (kroku s volbami Radio button - Přepínač Vystavit – Nevystavovat).
  • Zatržením příkazu CheckBox - Zatržítko Vložit jinak se změní tlačítko Dokončit na Další, tj. přepíná se dostupnost nabídky posledního okna Průvodce.

 

Související dokumenty