Dialog Čárové kódy (import)

Radio button - Přepínač Import ze čtečky 

Doplněk Čárové kódy se o přesuny dat nestará sám, ale používá k tomu ve Variu definované importy. Pokud je máte připravené, pokračujte klepnutím na tlačítko Další. V opačném případě klepněte na tlačítko Nastavení...

Nastavení importu ze čtečky

  • Pokud není při spuštění importu nalezen nastavený soubor, zobrazí se okno pro zadání souboru.
  • Pokud není nastavená kniha pro příslušnou operaci, zobrazí se dotaz na výběr knihy při importu.
  • V definici importu je dostupná volba umožňující přesunout - po importu - zpracovaný soubor do jiné složky (nebo soubor můžete přejmenovat, smazat či ponechat).

Volba importu

Radio button - Přepínač Načíst data

  • Data ze čtečky jsou načtena do průvodce pomocí software čtečky (ctecka.exe), který jste zadali v poli Spustit Dialog
  • Před importem připojte "čtečku". Klepněte na tlačítko Další.

Volba importu

Načtení dat importu (vytvoření dávky)

  • Vyberte označením položku s načtenými daty importu a klepněte na tlačítko Dokončit. Zvolená dávka se načte do Varia a podle typu Výchozí operace ComboBox - Nabídka se zobrazí typ dokladu, který jste chtěli vytvořit.

Načtení dat importu

  • Tlačítkem Otevřít zobrazíte dialog Detail (označené) dávky.

Dialog Detail dávky

Radio button - Přepínač Zpracovat načtená data

  • Volba zahrnuje stejný postup jako v předchozím případě (bez načtení dat ze čtečky). Zvolená dávka se načte do Varia a podle typu Výchozí operace ComboBox - Nabídka se zobrazí typ dokladu, který jste chtěli vystavit.

 

Radio button - Přepínač Zobrazit vystavené doklady

  • Tlačítkem Otevřít zobrazíte detail zvoleného dokladu.

Zobrazit vystavené doklady

 

Související dokument