Nastavení modulu Sklad

Obsah:

Možnosti modulu Sklad

Obrázek 1: Možnosti modulu Sklad.

Oceňování skladu a metoda účtování skladu

Popis naleznete v dokumentu Oceňování skladu dle FIFO nebo Průměrných cen.

Kontroly → Při vyskladnění varovat

CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství minimální

  • Produktům, kterým chcete sledovat skladovou zásobu a nepřejete si, aby poklesla pod určité množství, nastavte v detailu záznamu Produkt, v poli Minimální, hodnotu požadovaného minimálního množství. Jestliže při vyskladnění dojde k překročení této hranice, systém vás o této skutečnosti informuje, což je impuls k vystavení objednávky nebo použití Průvodce vystavením objednávek. Detailní popis naleznete v dokumentu Nastavení metody objednávání.

→ CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství bodu objednání.

→ Při zjištění rabatu pod [%]

V terminologii Vario platí toto:

  • Rabat % je Velkoobchodní sleva v %
  • Marže % je rozdíl v % mezi prodejní a pořizovací cenou zboží
Nákup CZK Prodej CZK Marže % Rabat %
80 100 25 % 20 %
100 120 20 % 16,7 %
  • u Rabatu je 100 % Prodejní cena
  • u Marže je 100 % Nákupní cena

Pokud nastavíte varovat při rabatu menším než 20 %, obdržíte následující výsledky:

Pořizovací cena Prodejní cena Rabat % Varování
80 100 20,0 Ne
100 120 16,7 Ano
80 99 19,2 Ano
100 125 20,0 Ne
100 124 19,4 Ano

Pokud je při vyskladnění zjištěno, že na prodejním dokladu je cena pod rabatem oproti ceně skladové, zobrazí se varování. Tuto kontrolu nelze použít, pokud se nejprve vystavuje výdejka a teprve potom prodejní doklad nebo pokud vyskladnění realizuje skladník, jehož varování nezajímá.

Tento problém řeší nastavení procenta rabatu při fakturaci výdejky v možnostech agendy Skladové doklady. Nastavení hodnoty provede stejnou kontrolu při vystavení prodejního dokladu. Nastavení obou kontrol je samostatné, takže lze zvolit to, které vyhovuje obchodnímu procesu firmy.

 TIP

  • Zadání hodnoty 0 do pole Při zjištění rabatu pod [%] způsobí, že se kontrola neprovádí, což má příznivý vliv na rychlost vyskladňování.
  • Pokud chcete, aby se varování zobrazilo až při prodeji za cenu nižší než skladovou, zadejte hodnotu -0,0001 (ano, se znaménkem mínus).

 

Související dokumenty