Zobrazení agendy Adresář

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Adresář

 
 
 
 
 
Nadřízené kontakty Zobrazení kontaktů, které mají alespoň jeden podřízený kontakt.
Nadřízené kontakty (Firmy) Zobrazení kontaktů typu Organizace, které mají alespoň jeden podřízený kontakt.
Nadřízené kontakty (Lidé) Zobrazení kontaktů typu Podnikající osoba, které mají alespoň jeden podřízený kontakt.
Nadřízené kontakty s osobami Zobrazení kontaktů, které mají alespoň jeden podřízený kontakt. K danému kontaktu se zobrazí osoby, tzn. jedna osoba pro kontakt je jeden záznam v tabulce agendy.
Osoby a souhlasy se zpracováním osobních údajů

Přehled ukazuje stejná data jako výchozí zobrazení agendy Adresář (CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)Všechny kontakty). Navíc zobrazuje:

Podřízené kontakty (Lidé)  Zobrazení osob, které mají k sobě evidován nadřízený kontakt.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Všechny kontakty (výchozí) Zobrazuje všechny kontakty v Adresáři pro zvolenou knihu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Banka → Bankovní spojení  Zobrazí kontakty, které mají vyplněné bankovní spojení na kartě Banka. Jestliže Kontakt má více bankovních spojení, zobrazí se všechny banky, tzn. jedna banka pro kontakt je jeden záznam v tabulce agendy.
Doklady → Součet pokladních dokladů Zobrazuje součet pokladních dokladů pro jednotlivé kontakty v rámci jednoho hospodářského roku. Pokud existují doklady ve více rocích, kontakt je zobrazen pro každý rok.
 
 
Součet přijatých faktur Zobrazuje se součet přijatých faktur za jednotlivé hospodářské roky. Tzn. jeden rok odpovídá jednomu záznamu kontaktu v tabulce agendy.
Součet vydaných faktur Zobrazuje se součet vydaných faktur za jednotlivé hospodářské roky. Tzn. jeden rok koresponduje s jedním záznamem kontaktu v tabulce agendy.
Grafy → Kontingenční graf Největší dodavatelé Zobrazení grafu největších dodavatelů (součet přijatých faktur) bez ohledu na datum.
Přepínat mezi kontingenční tabulkou a grafem lze pomocí tlačítek na Panelu nástrojů - Filtry.  

Kontakty se seskupují podle IČ kontaktu a limit zobrazovaných záznamů v grafu je 30.
Kontingenční graf Největší dodavatelé od/do Zobrazení grafu největších dodavatelů (součet přijatých faktur) ve zvoleném časovém rozmezí.
Kontingenční graf Největší odběratelé Zobrazení grafu největších odběratelů (součet vydaných faktur) bez ohledu na datum.
Kontingenční graf Největší odběratelé od/do Zobrazení grafu největších odběratelů (součet vydaných faktur) ve zvoleném časovém rozmezí.
Přehledy → Přehledy Dodavatelé Zobrazuje celkovou částku fakturovanou vybranému kontaktu za zadané období od-do, seřazeno podle fakturace bez DPH, včetně informace o částkách "Uhrazeno" a "Zbývá uhradit".
  Měsíční přehled prodeje Zobrazuje součet dokladů prodeje (pokladní dokl., vydané faktury) pro jednotlivé měsíce v rámci roku. Kontakt se zobrazí tolikrát, kolik existuje pro daný kontakt dokladů.
Přehledy Odběratelé Zobrazuje celkovou částku fakturovanou vybranému kontaktu za zadané období od-do, seřazeno podle fakturace bez DPH, včetně informace o částkách "Uhrazeno" a "Zbývá uhradit".
Kontingenční tabulka Přehled prodeje  Data jsou prezentována v kontingenční tabulce. Zobrazují se kontakty a jejich prodeje (pokladní dokl., vydané faktury) za jednotlivé měsíce ve zvoleném roce (Rok na Panelu nástrojů).

 

Související dokumenty