Hromadný e-mail (Kampaně)

Nabídka funkcí agendy Kampaně zahrnuje i hromadné zasílání e-mailů účastníkům kampaně. Dialog (obr. 1) vyvoláte příkazem z menu Agenda/Hromadný e-mail... (nebo z detailu vybraného záznamu kampaně, na kartě Kontakty tlačítkem E-mail...).

  • E-mail můžete vytvořit jak v textovém formátu, tak i ve formátu HTML, takže může obsahovat i obrázky a další objekty. Tento text je přímo součástí kampaně a objevuje se na kartě Text. K e-mailu lze připojit jako přílohu vybrané dokumenty, které jsou ke kampani připojené.

Hromadné zasílání emailů účastníkům kampaně

Obrázek 1: Dialog pro hromadné odesílání e-mailů účastníkům kampaně.

 

Popis a postup pro dialog Hromadný e-mail kampaně → 

1. V zobrazení agendy Kampaně vyberte konkrétní kampaň, na jejíž kontakty chcete odeslat hromadný e-mail.

2. V menu Agenda klikněte na příkaz Hromadný e-mail... Otevře se okno Hromadný e-mail kampaně (obr. 1). Identifikátor kampaně se přenesl do pole Kampaň.

3. Hodnota vybraná ze seznamu pole Omezit na kontakty ve stavu vůči kampani ComboBox - Nabídka umožňuje omezit počet kontaktů kampaně podle vybraného stavu kontaktu kampaně (viz karta Kontakty).

4. V poli Předmět zadejte výstižný předmět e-mailu.

5. V tabulce označte zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko dokumenty, které k e-mailu chcete přidat jako přílohu. Je-li dokumentů více, pomožte si tlačítkem Vybrat vše. Tlačítko Zrušit výběr odstraní všechna zaškrtnutí.

6. Rozhodněte se, zda se má informace o odeslání e-mailu CheckBox - Zatržítko zapsat do deníku kampaně (deníku událostí). Do záznamu se navíc vloží i obsah pocházející z karty Text.

  • Pokud vyberete volbu "Zapsat informaci o odeslaném emailu do deníku kampaně", zpřístupní se volba Do deníku vložit text kampaně (obr. 1). Funkce je ve výchozím stavu vypnuta a "pamatuje" si uživatelem nastavenou hodnotu pro následující použití hromadného e-mailu. Kvůli úspoře místa v databázi je vhodné text do deníku neukládat.

7. Po odeslání e-mailu nastavit stav kontaktu vůči kampani na ComboBox - Nabídka
Ze seznamu vyberete stav kontaktu vůči kampani, který se automaticky nastaví po odeslání e-mailu. Je tedy možno například nastavit stav "Odeslán email". Pokud se některým kontaktům e-mail neodešle, je možno spustit dialog znovu a vybrat jen ty kontakty, které mají jiný stav vůči kampani.

8. Lze nastavit prodlevu mezi odesíláním e-mailů (max. 15 s). Tato volba je určena k omezení počtu odeslaných zpráv za určitý čas (některé servery blokují hromadné odesílání mailů).

9. Před hromadným odesíláním pomocí rychlého rozhraní CDO, klepněte na tlačítko Nastavení e-mailu (obr. 1) a postupujte podle článku Nastavení odesílání emailů metodou CDO.

9. Jestliže chcete e-maily začít rozesílat, klepněte na tlačítko Odeslat (obr. 1).

10. Při odesílání e-mailů v kampaních se kontroluje správnost e-mailové adresy. Všechny nesprávné adresy jsou na konci odesílání vypsány na obrazovku.

 

 Tip: E-maily a kampaně

Pro účely odeslání hromadných e-mailů ve formátovaném HTML doporučujeme používat agendu Kampaně. V textu kampaně lze vytvořit HTML e-mail a v něm použít proměnné, známé ze šablon. Kampaně odesílají mail přes rychlé rozhraní CDO. Pro běžné odeslání můžete mít nastavený svůj standardní MAPI klient (např. Outlook), ale hromadné e-maily odešle agenda Kampaně přes rychlé rozhraní CDO. Další výhody:

  • U kampaně se snadno vytvoří seznam kontaktů, kterým se má e-mail poslat.
  • Kampaně udržují historii odeslaných e-mailů.
  • Při odeslání hromadného e-mailu z kampaně lze rovněž, jako v agendě Adresář, nastavit časovou prodlevu při odeslání e-mailů.

HTML e-mail a vložení polí v okně Kampaně na kartě Text

Obrázek 2: HTML e-mail a vložení polí v detailu kampaně na kartě Text.

 

Související dokumenty