Zálohové faktury a DDoPP v Daňové evidenci

Pro správné zpracování zejména daňových dokladů o přijetí platby v účetním deníku, je třeba dodržet několik pravidel.

 

1. Zálohová faktura se zadává včetně rozpisu DPH

  • Zálohová faktura s rozepsanou DPH v žádném případě neovlivní přiznání k DPH.
  • Po její úhradě dojde k zaúčtování jednotlivých položek zálohové faktury v částce vč. DPH na konto nákladů či výnosů (pole Předkontace).
  • Rozpis DPH je nutný kvůli dalšímu zpracování - zejména DDoPP.

 

2. Úhrada zálohové faktury musí být zaúčtovaná dříve než DDoPP

  • Účtovaný DDoPP čerpá údaje ze zálohové faktury a kontroluje, zda je již úhrada zaúčtovaná.
  • Chronologickou posloupnost účtování je třeba hlídat při dávkovém zpracování (např. účtování jednou měsíčně apod.), při průběžné práci problém nenastává.

 

3. DDoPP zapsat bez předkontace, pouze hodnoty a zdanitelné plnění

Při zaúčtování DDoPP Vario minusem zapíše původní zaúčtování zálohové faktury a následně nové (snížené) hodnoty nákladů či výnosů a přijem/výdej DPH. Předkontace čerpá z prvotního dokladu - uhrazené zálohové faktury.

 

Související dokument