Dialog Kampaň

Obsah:

 

Dialog slouží pro vložení a správu informací o kampani (obr. 1).

Dialog Kampaně

Obrázek 1: Dialog Kampaně, karta Obecné. Skryté nabídky a související funkce aktivujete pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Dialog Kalendář Vyvolá dialog

 

Karta Obecné

Kampaň

Identifikátor automaticky generovaný systémem podle nastavení v Možnostech Varia.

 

Kniha

Název knihy, do které byla kampaň založena.

 

Popis

Textový popis charakterizující kampaň. Prvotní informace.

 

Datum vytvoření

Aktuální datum odvozené od data systému. Lze měnit pomocí tlačítka Dialog Kalendář Kalendář.

 

Datum od – do

Rozmezí trvání kampaně. Lze měnit pomocí tlačítka Dialog Kalendář Kalendář.

 

Měna, kurs, množství

 • Výběr cizí měny Výběr z nabídky a zobrazení detailu záznamu měny Vyvolá dialog
 • Jestliže je zadána cizí měna, je automaticky dopočítán kurs. Vyvolá dialog otevře dialog Měna a kurs.
 • Množství pro přepočet vztahující se k definované kampani.

 

Výběr z nabídky Referent

Pole eviduje referenta kampaně. Aktuální uživatel Varia může být změněn výběrem ze jmen dalších oprávněných uživatelů, jsou-li definováni.

 

Výběr z nabídky Typ

Označení vystihující zaměření kampaně. Typy kampaně definujete v uživatelském Číselníku.

Například "kampaň náboru nových zaměstnanců", "prodejní" nebo "k získání nových dealerů".

 

Výběr z nabídky Forma

Určuje, jakými nástroji budete kampaň prezentovat. Pole je navázané na uživatelský Číselník.

Příklady názvů: "direct mail, inzerát, TV reklama" apod.

 

Výběr z nabídky Stav

Vyjadřuje popis průběhu kampaně. Pole je navázáno na uživatelský Číselník.

Příklady stavů "Příprava", "Zahájeno", "Dokončeno".

 

Náklady a Výnosy

 • Slouží k evidenci předpokládaných (Plán) a skutečných (Skutečnost) nákladů a výnosů. Hodnoty jsou doplňovány a aktualizovány ručně uživatelem.
 • Náklady (Skutečnost) Vyvolá dialog zobrazí na kartě Prodeje Přehled
 • Výnosy (Skutečnost) Vyvolá dialog zobrazí na kartě Prodeje Přehled

 

Výběr z nabídky Úspěšnost

Pole napojené na uživatelský Číselník. Definujete škálu – stupnici úspěšnosti kampaně. Podle úspěšnosti jednotlivého typu kampaně (např. Prodejní) analyzujete, která forma kampaně (např. TV reklama) byla nejproduktivnější.

 

Hodnocení

Celkové textové hodnocení kampaně.

 

Záložky Koruny/Cizí měna

Jsou-li zadány hodnoty nákladů a výnosů v cizí měně, přepíná pohled Kč/cizí měna.

 

Karta Poznámky

Výběr z nabídky Údaj 1,2

Určené pro záznam interních údajů o zákaznicích.

 

Textové pole

Pro záznam libovolných poznámek o Kampani.

 

Tlačítko Kategorie

Kampaně můžete řadit do uživatelsky vytvořených skupin.

 

Karta Text

Obsahuje text kampaně zaměřený na popis produktu, nabídky služeb, podobně jako karta Text v agendě Katalog. Vkládat můžete Radio button - Přepínač prostý text nebo Radio button - Přepínač text ve formátu HTML. V textu kampaně lze vytvořit HTML e-mail a v něm použít proměnné, známé ze šablon. Obsah se tedy bude vkládat např. do e-mailu. Obsahem vlastní nabídky ale může být také například dopis zvolený na kartě Dokumenty. Popis, jak odeslat hromadný e-mail z agendy Kampaně naleznete v dokumentu Hromadný e-mail (Kampaně).

 

Karta Kontakty 

→ Zobrazit kontakty: Určené pro kampaň

Na kartě Kontakty shromažďujete buď kontakty, kterým bude kampaň adresována, nebo kontakty získané konkrétní kampaní.

Kontakty v zobrazení Určené pro kampaň lze vložit třemi způsoby:

1) Tlačítkem Hromadný výběr lze zobrazit seznam kontaktů z adresáře, vybrat jednotlivé kontakty a vložit je. Dialog Přidání kontaktů do kampaně dovoluje vybrat více kontaktů tažením myši přes volič záznamů v seznamu. Seznam kontaktů obsahuje množství různých sloupců, které umožňují vybírat kontakty filtrováním.

2) Výběrem kontaktů z nabídky ComboBox - Nabídka pole sloupce Související kontakt.

3) Pomocí funkce Přidat kontakty do kampaně... v agendě Adresář. Díky tomu můžete použít pro výběr kontaktů libovolné zobrazení a filtry Adresáře.

Kontakty vybrané těmito třemi postupy zobrazíte pomocí nabídky pole Zobrazit kontakty: Určené pro kampaň ComboBox - Nabídka (obr. 2).

 • Ke kontaktu na kartě Kontakty lze v poli sloupce Poznámka připsat poznámku, která se týká konkrétního kontaktu a kampaně a jinam se nepromítne.
 • Pole sloupce Stav jsou navázána na uživatelský Číselník. Hodnoty číselníku (názvy stavů kontaktu) je třeba definovat. Pokud je číselník definován, lze v průvodci Hromadný e-mail kampaně omezit počet kontaktů kampaně, kterým bude e-mail odeslán, podle vybraného stavu kontaktu (pole Omezit kontakty ve stavu vůči kampani). Příklady hodnot stavu kontaktu kampaně: Pasivní, Aktivní, E-mail odeslán, E-mail nezasílat, E-mail zasílat vždy, Pouze promotion apod. Stav kontaktu vůči kampani po odeslání e-mailu lze v dialogu Hromadný e-mail kampaně taktéž nastavit.
 • Pole Údaj 1, Údaj 2, Počet 1 a Počet 2 slouží k uložení uživatelských údajů pro každý kontakt kampaně. Sloupce jsou ve výchozím zobrazení skryté. Zapnete je pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce.
 • Pomocí sloupce Nadřízený kontakt lze rychle rozlišit osoby od firem.
 • Pole sloupce Datum zobrazuje datum přidání souvisejícího kontaktu.
 • Tlačítkem Otevřít vyvoláte detail vybraného záznamu Kontakt.
 • Tlačítkem Nový založíte nový záznam: Kontakt.
 • Tlačítkem E-mail... otevřete dialog Hromadný e-mail kampaně.

Dialog Kampaň, karta Kontakty

Obrázek 2: Dialog Kampaň, karta Kontakty, zobrazení "Určené pro kampaň". Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

→ Zobrazit kontakty: Získané kampaní

Aby byl kontakt (na kartě Kontakty dialogu Kampaň) viditelný v zobrazení Získané kampaní , musíte kontakt v adresáři otevřít a na kartě Obchodní vyberete v poli Odkud přišel identifikátor kampaně (obr. 3). Podrobný popis naleznete v dokumentu: Karta Obchodní.

Dialog Kontakt, karta Obchodní, pole Odkud přišel (Odběratel, Dodavatel)

Obrázek 3: Dialog Kontakt, karta Obchodní, pole Odkud přišel (Odběratel, Dodavatel).

 

Karta Prodeje

Nabídka pole Zobrazit ComboBox - Nabídka slouží k zobrazení obratů celkových, po kontaktech nebo po skladových položkách ve vazbě na kontakty kampaně, ale jen pro kontakty uvedené na kartě Kontakty jako "Určené pro kampaň" (nabídka pole Zobrazit kontakty).

Dialog Kampaň, karta Prodeje

Obrázek 4: Dialog Kampaň, karta Prodeje.

 

Další zobrazení přehledů prodejů zahrnují prodeje určených i získaných kontaktů (pole Odkud přišel v detailu Kontaktu na kartě Obchodní) před nebo od začátku kampaně. Grafy (obr. 4) zobrazují trend tržeb před začátkem kampaně až po konec kampaně. Pro správnou funkčnost je potřeba evidovat pole Datum od na kartě Obecné záznamu Kampaň.

 

Související dokumenty