Seznam tagů v dialogu Smlouva

V dialogu Smlouva, na kartě:

  • Karta Položky – záložka Detail – karta Pole dokladu
    • v polích Doprava, Text, Poznámky, Komentář 
  • a na kartě Položky – záložka Detail – Obecné i Pole dokladu
    • ve všech polích Údaj 1, Údaj 2

můžete používat tzv. tagy, které se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag> (viz seznam níže). Díky tomu lze v těchto polích automatizovat obsah svých sdělení. Tagy doplní požadované hodnoty ze smlouvy, případně z položek smlouvy a doplní je do příslušného pole vygenerované faktury.

Příklad

  • Do pole Text zapíšete: Na základě smlouvy č. <Cislo_smlouvy> Vám účtujeme tyto položky:
  • Vygenerujete fakturu funkcí Vygenerovat doklady...
  • Ve vystaveném dokladu, nad položkami dokladu, bude uvedeno: Na základě smlouvy č. SML-2013-00004 Vám účtujeme tyto položky:

Tagy v agendě Evidence smluv

<Platnost_od_polozky>
<Platnost_do_polozky>
<Platnost_od_smlouvy>
<Platnost_do_smlouvy>
<Cislo_smlouvy>
<Referent>
<Datum_uzavreni>
<Udaj_1>
<Udaj_2>
<Datum_plneni_kalendar>
<Datum_vystaveni_kalendar>
<Obdobi_od_zpetne>
<Obdobi_do_zpetne>
<Obdobi_od_zalohove>
<Obdobi_do_zalohove>
<Obdobi_od_zpetne_p>
<Obdobi_do_zpetne_p>
<Obdobi_od_zalohove_n>
<Obdobi_do_zalohove_n>
<mesic_pred_duzp>
<mesic_duzp>
<mesic_po_duzp>
<ctvrtleti_pred_duzp>
<ctvrtleti_duzp>
<ctvrtleti_po_duzp>
<rok_pred_duzp>
<rok_duzp>
<rok_po_duzp>

 

Související dokumenty