Nastavení agendy Úkoly

Obsah:

Nastavení oprávnění

Nastavení oprávnění realizuje:

  • Administrátor Varia,
  • Specialisté dodavatele systému Vario,
  • Vario Partneři – naši partneři.

Oprávnění pro Úkoly

Oprávnění přidávat záznamy na kartě Úkoly v detailech záznamů se řídí nastavením knihy Úkoly, která je výchoze určená pro záznamy úkolů agendy (například Úkoly – Adresář pro záznamy v detailu kontaktu, obr. 1).

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario.

Oprávnění pro souvislosti

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupná na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze přidělit oprávnění pro prohlížení.

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Nastavení složky záznamů agendy Úkoly

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů (obr. 2). V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Nastavení intervalu kontroly úkolů/Počtu dokladů neodeslaných do EET

Úkoly

Přesto, že hodnota pole Perioda kontroly úkolů [minuty] ComboBox - Nabídka není vyplněna, kontrola defaultně probíhá po cca 30 minutách. To znamená, že každou půl hodinu proběhne kontrola nových úkolů od nadřízených či spolupracovníků a dojde k jejich načtení do agendy Úkoly v profilu uživatele Vario.

Jestliže chcete interval kontroly zkrátit, můžete z nabídky pole Perioda kontroly úkolů [minuty] (obr. 2) vybrat hodnotu nižší. Zkrácení periody na krátký interval (např. 1 min.) však může způsobit, že je server zbytečně zatěžován příliš častými dotazy na refresh úkolů.

Dodatečné odeslání tržeb z agendy EET

Nastavení intervalu pro agendu Úkoly sdílí také funkce Dodatečné odeslání tržeb v agendě EET. Tlačítko pro funkci Dodatečné odeslání tržeb… obsahuje titulek EET/0) a v závorce uvádí aktuální počet dokladů, které se nepodařilo odeslat do EET. Automatické obnovení počtu dokladů probíhá stejně jako u funkce Úkoly po cca 30 minutách.

Dialog Možnosti Altus Vario

Obrázek 2: Možnosti nastavení agendy Úkoly.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty