Základní ovládání modulu Prodejna

Modul Prodejna se ovládá klávesnicí, myší nebo dotykovou obrazovkou.  Poznámky k ovládání dotykovou obrazovkou jsou popsány samostatně v dokumentu Periferie.

Nejčastěji používané funkce jsou dostupné pomocí konfigurovatelných tlačítek, na nichž je uveden název funkce. Ostatní funkce jsou dostupné stiskem příslušných kláves nebo z menu Místní nabídky, které vyvoláte buď kliknutím na [Menu] vlevo dole, nebo pravým tlačítkem na záložce Prodej/Nákup vlevo nahoře a též v záhlaví okna, nebo pravým tlačítkem myši nad oblastí okna vpravo (obr. 1).

Modul Prodejna je navržen pro ovládání klávesnicí bez použití myši. Při běžné práci pohodlně vystačíte s klávesami pro zadání produktu (pokud nepoužíváte čtečku čárových kódů), numerickou klávesnicí pro zadání množství a klávesou Enter, kterou potvrdíte zadané hodnoty a otevřete dialogové okno pro placení (2x stisk klávesy Enter).

Příklad obrazovky modulu Prodejna

Obrázek 1: Příklad obrazovky modulu Prodejna.

 

Místní nabídkaKlávesové zkratky přiřazené jednotlivým funkcím:       

Nový prodej Alt+P
Nový nákup Alt+N
Odstranit prodej/nákup  
  
Zobrazit doklady/pohyby F3
Zobrazit zboží F5
Zobrazit adresář F6
  
Opakovat tisk F12
 
Možnosti F2
 
Odhlásit se (odhlásit uživatele prodejny) Ctrl + L
Konec Alt + X

 

Místní nabídka nad položkou

V místní nabídce nad položkami prodejny (nebo v okně Prodej/Nákup) naleznete funkce pro zadání (obr. 2) slevy položky, zadání ceny a sazby DPH, odstranění položky a zobrazení skrytých sloupců. Klávesovou zkratkou Ctrl+M na položce lze otevřít okno s informací o množství produktu, jako v dokladech Varia.

Příkaz Produkt... (obr. 2) nad dokladem prodeje:

  • Je-li na položce vyplněný produkt, otevře detail produktu. Nad prázdnou položkou zobrazí seznam produktů pro hledání a vložení produktu.

Příkaz Produkt... nad dokladem nákupu:

  • Je-li na položce vyplněný produkt, otevře detail produktu. Nad prázdnou položkou zobrazí dotaz:
    • → Zobrazit seznam produktů, nebo
    • → Založit nový produkt do Katalogu.

 

V položkách prodeje/nákupu jsou přístupné sloupce jako "Cena bez DPH", "Celkem s DPH" a "Sazba DPH". Do polí jmenovaných sloupců můžete umísťovat kurzor (z místní nabídky vykonat příkaz pro aktuální řádek), ale nelze je editovat. Aby jejich procházení nezdržovalo při použití klávesnice, nepřesouvá se na ně kurzor při stisku klávesy Tab a Enter.

 

Místní nabídka nad položkou prodeje nebo nákupu

Obrázek 2: Místní nabídka nad položkou prodeje nebo nákupu.

 

Ukládání rozvržení tabulky položek a možnost zobrazení (skrytí) dalších sloupců

Prodejna si "pamatuje" poslední rozvržení sloupců v tabulce položek prodeje (resp. nákupu). Navíc pomocí příkazu Zobrazit skryté sloupce v místní nabídce nad položkami prodejny (nebo v okně Prodej / Nákup) můžete zobrazit CheckBox - Zatržítko (skrýt) sloupce tabulky položek. Seznamy ve sloupcích Produkt a Katalogové číslo lze používat k výběru katalogových položek (výchozí je pole Popis).

 

Dialog Zobrazit skryté sloupce

Obrázek 3: Dialog Zobrazit skryté sloupce.

 

Hledání pomocí zápisu do pole

V tabulkách, do kterých nelze zapisovat (zobrazená data jsou určena pouze pro čtení), lze zpravidla hledat přímým zápisem hledaného textu do "bubliny" (nad tabulkami přehledů).

  • Klepněte do pole, v jehož sloupci chcete hledat (umístěte do něj kurzor).
  • Postupně zapište hledaný text.
  • Nové hledání zahájíte smazáním předchozího textu (klávesou Backspace – používá se pro mazání textu před kurzorem).

 

Související dokumenty