Texty upomínek

 Dialog otevřete z menu Nástroje agendy(Agenda)/Texty upomínek… (obr. 1). Upomínky můžete vytvářet dvěma způsoby, resp. existují dva druhy upomínek, viz tabulka níže.

Dialog Texty upomínek, karta Výchozí upomínka

Obrázek 1: Dialog Texty upomínek, karta Výchozí upomínka.

 

Pole/Funkce Popis
Číslovaná upomínka Definice různých textů pro první, druhou, třetí, čtvrtou… až maximálně devátou upomínku (nelze definovat více než 9 upomínek).
Výchozí upomínka Jestliže nevyužijete k upomínání číslované definice pro zápis vlastních textů upomínek, vložte text pouze do první karty Výchozí upomínka (obr. 1). Při odesílání se vybere vždy jen text zde obsažený. Jestliže chcete vytvářet individuální text pro každou novou upomínku, nezapomeňte ji odesílat výhradně pomocí volby Tisk (s náhledem), typ tiskového formuláře Upomínka 1:1.
Jazyk ComboBox - Nabídka Výběr jazyku upomínky. Definujte pro jednotlivé jazyky odpovídající varianty upomínek. Příklad: Jestliže má kontakt (firma) na kartě Obecné v sekci Kontakt vyplněno pole Jazyk (např. angličtina) a při odesílání upomínek je nalezen definovaný anglicky psaný text upomínky, je použit do obsahu zprávy e-mailu nebo k tisku.

Vkládání dynamických údajů (proměnných hodnot)

V dialogu pro definici textů upomínek můžete používat ASP syntaxe pro vkládání hodnot polí a výrazů stejně, jako třeba v šabloně e-mailu. V textu upomínek lze použít pole Upominka, Cislo_dokladu, Firma, Celkem a Zbyva_uhradit a všechna pole z faktury, ke které upomínka náleží.

  • Syntaxe proměnné hodnoty<% [Doklad.<název pole jako v databázi>] %>
  • Příklad: <% [Doklad.Komentar] %> (tento zápis zajistí vložení obsahu pole Komentář z faktury do textu upomínky.)

Viz také Jednotlivé odeslání upomínek.

 

Související dokumenty