Odeslání upomínek e-mailem

Obsah:

Hromadné odeslání upomínek

Nejdříve pomocí filtrování nebo zobrazení vyberte (omezte) záznamy (upomínky) v tabulce agendy.

  • Funkci spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Odeslat upomínky e-mailem… (obr. 1).

Dialog Odeslání upomínek e-mailem

Obrázek 1: Dialog Odeslání upomínek e-mailem.

 

Tabulka 1: Popis dialogu Odeslání upomínek e-mailem

Pole/Funkce popis
Použít uložené nastavení ComboBox - Nabídka Jestliže jste pomocí tlačítka Uložit nastavení již uložili definovaný profil dialogu Upomínky, vyberte jej z nabídky. Tlačítkem [X] odstraníte uložené nastavení vybrané v poli "Použít" uložené nastavení.
Tiskový formulář ComboBox - Nabídka Vyberte tiskový formulář (druh dokladu), který chcete odeslat.
Formát exportu ComboBox - Nabídka Ve vybraném formátu bude doklad vložen jako příloha do e-mailu (výchozí Adobe Acrobat – pdf). 
Náhled CheckBox - Zatržítko Před odesláním se e-mail otevře v náhledu. 
Obecné upomínky CheckBox - Zatržítko Pokud funkci zatržítkem povolíte, upomínky se buď seskupí podle firmy a pořadí, nebo podle firmy (postup jako při tisku Upomínka nebo Upomínka obecná) – texty se dotáhnou z definovaných číselníků textů. Nelze tedy odeslat e-mail s textem, který bude uložený v upomínce. 
Odeslat e-mail na
Na adresu v upomínce CheckBox - Zatržítko Upřednostněna je e-mailová adresa uvedená v upomínce na kartě Obecné
Na adresu osoby firmy kde zasílat je Klepnutím na tlačítko  otevřete dialog Zasílat obsahující seznam kategorií pro korespondenci s osobami. Vyberte jednu nebo více z dostupných kategorií. Váš e-mail se zvolenou přílohou (tiskovým formulářem) bude odeslán na výchozí e-mailovou adresu osoby z firem zařazených do kategorie.
Uložit nastavení Nastavení dialogu Upomínky uložíte pod zvoleným názvem pro příští rychlý výběr definovaného profilu. Při novém spuštění dialogu vyberte uložené nastavení z nabídky pole Použít uložené nastavení
Odeslat Po stisknutí tlačítka Odeslat se vygenerují e-maily a pomocí poštovního klienta se odešlou (máte-li zaškrtnutý Náhled, musíte je odeslat jednotlivě - ručně). V případě chyby při odesílání se zobrazí dialog obsahující seznam neodeslaných dokladů.

Odeslané budou všechny upomínky, které jsou aktuálně vidět v zobrazení tabulky agendy. Tzn., pokud je odfiltrujete, průvodce odešle jen ty ve filtru. Pokud ne, průvodce odešle všechny upomínky ze všech knih a přes všechny roky. Obsah e-mailu je totožný s tiskovým formulářem, navíc se k němu přidruží upomínaný doklad (např. v pdf formátu).

 

 Upomínka v e-mailovém klientu

Obrázek 2: Upomínka v e-mailovém klientu.

Poznámka

  • Použitím funkce Odeslání upomínek e-mailem se upomínky daného kontaktu vždy seskupí, tzn., že není podporována varianta Upomínka 1:1 a upomínky jsou odeslány na e-mailovou adresu kontaktu.
  • Šablony nelze používat při hromadném rozesílání upomínek v agendě Upomínky.

Jednotlivé odeslání upomínek

Uložené upomínky v tabulce agendy Upomínky lze kdykoliv opakovaně tisknout a odesílat e-mailem (tzn. z detailu záznamu Upomínky), ale mail lze odesílat také z upomínaného dokladu, další možností je odesílání pomocí dialogu Tisk, nebo můžete upomínky uložit (exportovat) do souboru pomocí funkce Uložit do souboru.

Vkládání dynamických údajů (proměnných hodnot)

  • Text e-mailu v agendě Upomínky podporuje ASP syntaxi pro vkládání hodnot polí a výrazů. Jedná se o stejnou syntaxi jako u šablon e-mailů.
  • V textu e-mailu upomínek lze použít pole Upominka, Cislo_dokladu, Firma, Celkem a Zbyva_uhradit a všechna pole z faktury, ke které upomínka náleží.
  • Viz také Texty upomínek.

 

Související dokumenty