Množstevní skupiny

Evidence množstevních skupin

Množstevní skupiny přidávají k produktu dodatečné informace charakterizující jeho šarži, sériové číslo, trvanlivost a umístění. Evidovat je můžete buď jen informativně na vstupu a na výstupu, nebo jim přiřadíte vlastní skladovou identitu. Informace o pohybu skladových skupin se pak udržuje v systému, aby bylo možné rezervovat a vyskladnit produkt konkrétní množstevní skupiny.

  • Údaje o evidenci sériových čísel, trvanlivostí, šarží a dalších údajů můžete používat najednou.
  • Množstevní skupiny jsou sdíleny mezi doklady jednoho obchodního případu, takže například po výdeji zboží ze zakázky uvidíte přímo v zakázce konkrétní vydaná sériová čísla. Také můžete nastavit podle vašich potřeb, na kterých dokladech se tyto údaje zadávají.

Nastavení množstevní skupiny v agendě Katalog

V agendě Katalog, v detailu nového záznamu Produkt, na kartě Obecné lze nastavit používání množství pro:

Zaškrtnutím množstevní skupiny se otevře dialog pro nastavení chování množstevní skupiny pro daný produkt (obr. 1).

V dialogu zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko vybíráte typy dokladů, na kterých se bude konkrétní množstevní skupina a její množství zadávat.

Příklad dialogu Používat množstevní skupinu

Obrázek 1: Příklad dialogu Používat množstevní skupinu.

 

Tabulka 1, obr. 1: Možnosti dialogu pro nastavení chování množstevní skupiny.

doklady popis
Objednávka – Zakázka Vyplnění množstevní skupiny se provádí na zakázce resp. objednávce.
Nákupní doklad – Prodejní doklad Vyplnění množstevní skupiny se provádí na faktuře resp. pokladním dokladu.
Příjemka – Výdejka Vyplnění množstevní skupiny se provádí na skladovém dokladu. Zaškrtnutí této volby na vstupu i na výstupu je vyžadováno při současném zaškrtnutí volby Evidovat na skladu.
Množství je vždy 1 ks Při zadávání množstevních skupin se řádky automaticky rozdělí tak, aby počet řádků odpovídal zadanému množství na položce a množství každé množstevní skupiny bylo 1. Toto nastavení je vhodné pro sériová čísla. Nezajišťuje však jedinečnost sériového čísla v systému.
Kontrolovat duplicitu Napomáhá zajištění jedinečnosti množstevní skupiny v systému.
Generovat vlastní čísla Předvyplňuje množstevní skupiny generovaným kódem v číselné řadě. Množstevní skupiny se vygenerují při otevření dialogu pro vyplnění množstevních skupin.
Evidovat na skladu Množstevní skupina je evidována na skladu. Zadání množstevní skupiny je požadováno nejpozději na skladovém dokladu. Bez zadané množstevní skupiny nelze dokončit skladovou operaci. Je možné vyskladnit jen množstevní skupiny, které jsou k dispozici. Množstevní skupinu je možné rezervovat.
Není-li tato volba zaškrtnuta, množstevní skupiny se evidují jen informativně a při vyskladnění se nekontroluje jejich dostupnost. Je možné zadat na výstupu množstevní skupinu, která nebyla zadána na vstupu, případně množstevní skupinu vůbec nezadat.

 

Dialog sloužící k vyplnění množstevních skupin a jejich množství na položce dokladu je popsán v dokumentu Vyplnit množstevní skupiny.

 

Navazující dokumenty