Formáty importovaných dat

Formáty importovaných dat
Průvodce importem
*.mdb Microsoft database. Databázový formát souborů MS Officce Access.
*.dbf Databáze dBase III, IV a V. DataBase File - Databázové soubory programu dBase.
*.csv CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené středníkem) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat.
*.xls, .xlsx

Formáty pro tabulkové kalkulátory typu MS Excel.

Pokud máte MS Office nižší než 2007, je nutné instalovat podporu Externí odkaz pro soubory .xlsx.

Ostatní
*.xml Vario data (xml). Kompatibilní Vario data. Pro výměnu informací mezi různými systémy.
Vario XML doklady Jedná se o uzavřený (proprietární) formát určený pro výměnu dokladů s externími systémy. Struktura formátu je daná, uživatel může zvolit pole, která se budou exportovat. Při importu lze určit cílovou knihu a typ cílových dokladů. Při importu probíhají základní kontroly integrity vkládaných dat.
*.xlt, .xltx Soubory s příponou XLTX jsou formátu "Soubory tabulkového procesoru", a primárně je jim přiřazen program Excel Template (Microsoft Corporation).
 *.vcf Načtené kontakt(y) ve formátu vCard verze 2.1. Soubory vCard obsahují základní kontaktní údaje. Formát vCard je generován mimo jiné programem MS Outlook.
ISDOC
isdocx

ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur (a dalších dokladů), jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS).

Hlavním přínosem pro uživatele Varia je možnost pohodlného načítání faktur od dodavatelů, u kterého zcela odpadá tradiční opisování tištěných faktur. Součástí formátu mohou být i přílohy (např. tisková podoba v PDF), které jsou ve Variu automaticky přiloženy k faktuře (karta Dokumenty). Použití funkce je bezpečné, protože se před uložením do knihy faktur zobrazí všechny načítané údaje a uživatel je před potvrzením může zkontrolovat.

zfo Formát datové zprávy ke stažení do datové schránky Varia.

 

Související dokumenty