Hromadné zadávání dokladů v agendě Účetnictví

V menu Účetnictví - Agenda/Hromadné zadávaní dokladů můžete vytvořit rychlým způsobem doklady do prvotní evidence do modulu:

  • Pokladna
  • Přijaté a Vydané doklady
  • Interní doklady

Vyberete název agendy, knihy, kam se budou doklady vystavovat a název dokladu (např. faktura), který bude vystaven do účetní evidence.

Dále vyplníte údaje na dokladu:

  • Datum
  • Variabilní symbol
  • Popis účetního případu
  • Částku

Stiskem tlačítka OK+Další se tento záznam uloží  a bude vytvořen nový záznam do prvotní evidence. Záznamy je možné přes menu Účetnictví - Agenda/Zaúčtování dokladů... zaúčtovat.

Doklady je možné zadávat i do jiných let, než je aktuální rok. Rok se určí podle údaje v poli Datum dokladu.

 

Související dokumenty