Tiskové výstupy agendy Pohledávky

Agenda Pohledávky má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor/Tisk.

Tiskové formuláře

Odsouhlasení pohledávek k datu Dopis se seznamem pohledávek k odsouhlasení pro potřeby auditu (viz agenda Interní doklady).
Odsouhlasení pohledávek seznam Seznam vytištěných odsouhlasení pro kontrolu návratnosti (viz agenda Interní doklady).
Odsouhlasení závazků k datu Dopis se seznamem závazků k odsouhlasení pro potřeby auditu (viz agenda Interní doklady).
Odsouhlasení závazků seznam Seznam vytištěných odsouhlasení pro kontrolu návratnosti (viz agenda Interní doklady).
Pohledávky zpětně ke dni Zobrazuje přehled pohledávek zpětně k zadanému dni (viz agenda Vydané doklady).
Závazky zpětně ke dni Zobrazuje přehled závazků zpětně k zadanému dni. Formulář je seskupen podle konta dokladu (viz agenda Přijaté doklady).

 

Související dokumenty