Nastavení metody objednávání

K objednání produktů a služeb doporučujeme používat Průvodce vystavením objednávek, který prohledá celý systém, zjistí  „nedostatky” podle zvolené metody a strategie objednávání (chybějící produkty ze zakázek, nedostatečné množství produktů na skladě) a nabídne vám je k objednání u dodavatele a poté tuto objednávku za vás vystaví. Objednávku na požadované produkty a služby tudíž nemusíte vystavovat ručně (i když zcela se této praxi nevyhnete).

Zvolte metodu objednávání

Metoda objednávání určuje způsob generování plánu objednání. Plán objednání je datovaný seznam produktů, které se mají objednat pomocí Průvodce vystavením objednávek na základě nastavených objednacích strategií.

→ Metoda objednávání se nastavuje v Možnostech agendy Objednávky (obr. 1).

Nastavení metody objednávání v možnostech agendy Objednávky

Obrázek 1: Nastavení metody objednávání v Možnostech Vario.

Možné volby jsou:

Radio button - Přepínač Plán objednání – generovat

Při načítání produktů do průvodce se automaticky spouští generování plánu. Dokáže zpracovat všechny objednací strategiečíselníku Objednací strategie (obr. 2).

Možnosti Vario a číselník Objednací strategie

Obrázek 2: Možnosti Vario a číselník Objednací strategie.

 

Radio button - Přepínač Plán objednání – negenerovat

Vypíná automatické generování plánu objednání ve Variu (obr. 1). Tím je možné ponechat generování plánu na externí aplikaci, například SQL Jobu. Je to vhodné v případě, že je požadována speciální objednací strategie, kterou nelze plánovat pomocí algoritmu ve Variu.

 

Radio button - Přepínač Výchozí metoda s nástupem plánu objednání pozbývá smyslu. Na rozdíl od pokročilých metod zvládá jen strategie „Na objednávku” a „Bod objednání” a nevyužívá definice v číselníku objednávacích strategií. Funkčně je shodná s metodou Plán objednání – generovat

Při vyskladnění varovat

Ať již budete nebo nebudete mít nastavený plán objednávání, můžete využít kontrol při poklesech skladového množství. Nastavení se provádí v dialogu Možnosti Vario (obr. 3).

Možnosti modulu Sklad a sekce Při vyskladnění varovat

Obrázek 3: Možnosti modulu Sklad, Při vyskladnění varovat. 

Kontroly:

CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství minimální (obr. 3)

  • Produktům, kterým chcete sledovat skladovou zásobu a nepřejete si, aby poklesla pod určité množství, nastavte v detailu záznamu Produkt, v poli Minimální, hodnotu požadovaného minimálního množství. Jestliže při vyskladnění dojde k překročení této hranice, systém vás o této skutečnosti informuje (obr. 4), což je impuls k vystavení objednávky nebo použití Průvodce vystavením objednávek.
  • Při sestavování objednacího plánu je priorita požadavku na minimální stav skladu zvýšena tak, aby požadavek na doplnění na minimální stav skladu byl vyřízen před požadavky ze zakázek. Důvodem je, že požadavky ze zakázek mohou mít posunuté datum dodání do budoucnosti, ale požadavek na doplnění skladu se bere jako aktuální.

Dialog Kontrola množství při vyskladnění

Obrázek 4: Dialog Kontrola množství při vyskladnění.

 

CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství bodu objednání (obr. 3)

 

Při zjištění marže pod [%]

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty