Reklamace formou výměny produktu – karta Produkty

Při reklamaci formou výměny se produkty, které budou vydány, zapíší na kartu Produkty. Ve většině případů se mění "kus za kus", ale pokud zákazník souhlasí, je možné jeden reklamovaný produkt nahradit počtem alternativních produktů, tzn. vydat více (různých) kusů.

 

Dialog Reklamace, karta Produkty

Obrázek 1: Dialog Reklamace, karta Produkty. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Doporučený postup "výměny" v tomto pořadí:

  • Nejdříve vyplňte kartu Obecné dialogu Reklamace (odběratele).
  • Na kartě Produkty vyberte v poli sloupce Sklad ComboBox - Nabídka název skladu, ze kterého bude produkt vyskladněn (bod 1 na obr. 1).
  • V poli sloupce Produkt ComboBox - Nabídka vyberte nový produkt určený k výměně (bod 2 na obr. 1).
  • Na kartě Doklady klepněte na tlačítko Vydat nové  - tím vyskladníte produkt(y) vložený(é) na kartě Produkty.
  • Vytiskněte Protokol o výdeji zboží z reklamace.

 

Spotřeba materiálu – náklady vzniklé během řešení reklamace

Jestliže reklamace probíhá formou opravy, lze do pole sloupce Produkty zadat materiál, který byl na opravu spotřebován. Po ukončení reklamace se materiál vyskladní.

 

Poznámka

  • Hodnota v poli sloupce Cena nemá na nic vliv. Může maximálně ovlivnit přijaté produkty od dodavatele, jestliže bychom produkt za tuto cenu naskladnili.
  • Poklepáním na identifikátor v poli sloupce Sklad a nebo Produkt otevřete detail záznamu katalogové a nebo skladové karty.

 

Související dokumenty