BUSINESS 24 Databanking České spořitelny

BUSINESS 24 Databanking je služba přímého bankovnictví, která umožní spojení s bankou přímo z ekonomického systému Vario. Můžete provádět platby jednotlivé, platby hromadné, můžete kontrolovat zůstatky na bankovních účtech a stahovat výpisy z banky.

Dokument obsahuje:

Nastavení pluginu pro Českou spořitelnu a.s.

Nastavení profilu výpisu

 • Formát pro stažení výpisu nastavíte v dialogu Možnosti Výpisu ČS.
 • Výchozí nastavení je Radio button - Přepínač Standardní homebanking ve formátu ABO. Výpis je stažen z bankovního klienta a vloží se do souboru, ze kterého bude načten do Varia.

Možnosti výpisu ČS

 • Pomocí druhé volby Radio button - Přepínač Databanking Business 24 můžete nastavit stahování výpisů přímo z banky.
 • Autorizace probíhá pomocí:
 1. Jména a hesla (stejné přihlašovací údaje, které používáte do webového rozhraní Business 24), nebo
 2. Čipové karty (před použitím čipové karty ověřte, zda se lze přihlásit touto kartou k webovému rozhraní).
 • Pokud je smlouva k účtu vedena na Právnickou osobu (PO), vyplňuje se povinně pouze IČO.
  • Vyplníte IČO (IČO zadejte bez počátečních nul) a klepnete na příkaz Aktualizovat seznam dostupných účtů. Funkce načte a vyplní dostupná čísla účtů, ze kterých můžete stahovat výpisy. Čísla účtů, ze kterých si přejete výpisy načítat, vyberete zatržítkem v poli sloupce Stahovat CheckBox - Zatržítko.
 • Pokud je smlouva k účtu vedena na Fyzickou osobu podnikatele (FOP), vyplňuje se povinně IČO a rodné číslo.
  • Vyplníte IČO (IČO zadejte bez počátečních nul) a rodné číslo, a klepnete na příkaz Aktualizovat seznam dostupných účtů. Funkce načte a vyplní dostupná čísla účtů, ze kterých můžete stahovat výpisy. Čísla účtů, ze kterých si přejete výpisy načítat, vyberete zatržítkem v poli sloupce Stahovat CheckBox - Zatržítko.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Upřesnit interval výpisu před stažením zobrazí před vlastním stažením výpisu dotaz na časový interval, za který se výpisy stáhnou. V okně Nastavení intervalu výpisu můžete také rozhodnout, zda načítat pouze dosud nestažené výpisy (parametry v dialogu lze měnit a výpisy tak stáhnout podle požadovaných preferencí).
 • Pokud volba Upřesnit interval výpisu před stažením nebude vybrána, výpisy se stáhnou rovnou (s nastavenými parametry, které by se zobrazily v tomto dialogu).

Možnosti výpisu ČS

Stažení výpisu

 • Otevřete průvodce importem výpisů.
 • Vyberete profil s nastaveným formátem Databanking Business 24.
 • Klepnete na tlačítko Další.

Průvodce importem výpisů

 • Potvrdíte stažení pomocí ČS Business 24.

Průvodce importem výpisů

 • Jestliže máte v nastavení pluginu vybranou volbu CheckBox - Zatržítko Upřesnit interval výpisu před stažením, zobrazí se okno Nastavení intervalu výpisu.
 • Datum intervalu můžete změnit (v současné době je povolen max. interval 3 měsíce).
 • Zatržítkem lze navíc zvolit, zda chcete CheckBox - Zatržítko stahovat dosud nestažené výpisy.
 • Klepnete na tlačítko OK.

Nastavení intervalu výpisu

 • Další krok vyžaduje přihlášení k bankovnímu účtu (zadáváte heslo nebo PIN karty).

Přihlášení

 • Po úspěšném přihlášení se výpisy stáhnout, uloží do souboru a zobrazí se v dialogu Import výpisů.
 • Zde se již standardně načtou do Varia a proběhne párování dokladů a importovaných položek.

Průvodce importem výpisů

Nastavení příkazu ČS

Možnosti příkazu ABO

 • Pomocí druhé volby můžete nastavit odeslání příkazů pomocí služby Radio button - Přepínač Databanking Business 24.
 • Volba Jeden příkaz jedna položka zajistí odeslání položek příkazu jako samostatných příkazů. Z důvodu bezpečnosti bankovnictví je třeba při použití karty (zadání PIN) kartu vysunout před odesláním příkazu. Po přijetí odpovědi již žádná další manipulace s kartou vyžadována není.

Možnosti příkazu Business 24

Odeslání příkazu

 • V průvodci exportem příkazů vyberete jednu nebo více položek příkazů.
 • Klepnete na tlačítko Odeslat.
 • Pokud je nastaveno odeslání pomocí služby Databanking Business 24, příkaz je do banky odeslán přímo.

Průvodce exportem příkazů

 • Další krok vyžaduje přihlášení k bankovnímu účtu (zadáváte heslo nebo PIN karty).

Přihlášení

 • Před odesláním do banky se zobrazí okno s informacemi o příkazu.
 • Klepnutím na tlačítko Odeslat bude příkaz poslán do banky.

Odeslání příkazů - rekapitulace

Důležité informace pro odeslání příkazů

 • Pro odesílání příkazů je nutné pro daný účet mít nastavení Aktivní transakce v nastavení služby Business 24.
 • Přímé odeslání příkazů je možné pouze pomocí autorizace čipovou kartou.
 • V případě nastavení autorizace jménem a heslem je potřeba mít ve službě Business 24 nastavenou volbu T (Tipař), která umožní poslat příkaz do banky. Hned ale nedojde k jeho odeslání. Pro odeslání příkazu je třeba se přihlásit jako uživatel, který má aktivní transakce a ručně potvrdit odeslání příkazů ve službě Business 24.

 

Související dokumenty