Záznam změny konkrétní hodnoty pole (Deník událostí)

Do Deníku událostí můžete automaticky zaznamenávat změnu konkrétní hodnoty pole (pokud by hodnotu někdo při práci s Variem změnil). Takto lze sledovat buď pole v celé agendě (tzn. ve všech knihách), nebo pouze v konkrétní knize.

Zaznamenávat lze pouze změny hodnot polí uvedených v seznamu polí. Jedná se o pole z tabulky agendy (tj. tabulky obsahující záznamy agendy). Změny hodnot polí z jiných tabulek zaznamenávat nelze (jedná se například o položky dokladu).

Nastavení

Nastavení se provádí v dialogu Možnosti Vario (obr. 1):

1. V dialogu vlevo vyberte požadovanou agendu (nebo knihu) a označte položku Pole.
Vpravo, ve sloupci Pole zvolte z nabídky ComboBox - Nabídka název pole (nebo vyberte stávající), jehož hodnotu potřebujete sledovat pomocí záznamu do agendy Deník událostí.

Dialog Možnosti pole

Příklad na obrázku 1: Sledování změn pole Udaj_2 pro všechny knihy agendy Zakázky.

 

2. Poklepáním na modrý identifikátor otevřete dialog Možnosti pole (popis dialogu v dokumentu Karta Vlastní).

3. Na kartě Upřesnit (obr. 2) zaškrtněte CheckBox - Zatržítko volbu Při změně zapsat do deníku původní a novou hodnotu.

Dialog Možnosti pole, karta Upřesnit

Obrázek 2: Dialog Možnosti pole, karta Upřesnit.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty