Nastavení profilu výpisu

V agendě Banka je k dispozici Průvodce importem výpisů. Pro každou banku s homebankingem si zde můžete vytvořit vlastní profil, který použijete pro načtení výpisů. Správa profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil) se nachází v okně načtení výpisů.

Správa profilu

Přidat nový profil

Z menu Nástroje agendy(Agenda)/Homebanking – import výpisů... spustite průvodce načtením výpisů.

 • Klepnutím na prvek Přidat nový profil vytvoříte nový profil k načítání výpisů.
 • V okně Nový profil (obr. 1) zadejte kód banky a název profilu.
  • V názvu použijte pouze písmena, číslice a mezeru.
  • Písmena mohou být velká i malá včetně diakritiky.
 • Klepněte na tlačítko Vytvořit nový profil.
 • Nový profil se uloží a jeho název se zobrazí v okně Import výpisů.

Správa profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil) se nachází v okně načtení výpisů

Obrázek 1: Správa profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil) se nachází v okně načtení výpisů.

Upravit profil

 • V okně Import výpisů (obr. 2) vyberte profil, který chcete upravit.
 • Klepnutím na prvek Upravit profil otevřete detail profilu – dialog Nastavení profilu.
 • V nastavení profilu jsou některá pole nepřístupná, doplňuje je systém.
 • Klepnutím na tlačítko  vedle polí, která je třeba doplnit, otevřete související dialogy (popis v tab. 1).
 • Klepněte na tlačítko Možnosti (obr. 2)
 • Otevře se okno Možnosti výpisu [název banky] (volané z PlugIn-u).
 • Pro zvolenou banku nabízí upřesňující nastavení výpisu, například:
  • CheckBox - Zatržítko Nenačítat bez pohybu
  • CheckBox - Zatržítko Čísla účtů ve vnitřním formátu
  • Radio button - Přepínač Rozpis poplatků
  • Radio button - Přepínač Číslování výpisu
  • Výběr formátu k importu výpisů
  • Nastavení přípony souborů
  • Změnit znakovou sadu importovaného souboru
 • Veškeré změny v možnostech a nastavení profilu potvrdíte tlačítky OK.

Nastavení profilu a možnosti výpisu

Obrázek 2: Nastavení profilu a možnosti výpisu.

Odstranit profil

 • V okně Import výpisů (obr. 1, 2) vyberte profil, který chcete odstranit.
 • Klepnutím na prvek Odstranit profil vybraný profil odeberete.

 

Tabulka 1, obr. 2: Nastavení profilu výpisu.

Název Pojmenování profilu zadané v poli Název profilu (obr. 1).
Banka
 • Oficiální název banky doplněný podle kódu banky. Ze seznamu ComboBox - Nabídka můžete vybrat jinou banku, například při změně nastavení profilu.
 • Pro vložení vlastní banky nebo formátu slouží položky "Jiná". Umožňují manuální konfiguraci. Možnost Jiná neslouží jen pro malé banky nebo speciálně vytvořené zakázkové PlugIny, ale také pro výběr PlugInů zpracovávajících obecné standardizované formáty jako je třeba MT940 nebo Gemini, ve kterých výpisy generují i velké banky.
 • Položka Vario umožní načtení výpisu ve formátu *.xml (převod z neznámého formátu do XML). 
Kód banky Doplní se podle banky v poli Banka.
PlugIn
 • Název PlugInu (doplňku) systém doplní dle zvolené banky.
 • PlugIn je doplněk ve formě samostatného programu obsahující kód, který umí pracovat s konkrétní bankou. Každá banka totiž importuje výpisy jiným formátem, s jiným nastavením.
 • Pokud používáte služeb méně známé banky, PlugIn vám vytvoříme na zakázku.
 • Jak postupovat? V nastavení zvolte "Jiná" banka a nastavte kliknutím na  cestu k PlugInu, který umí zpracovávat vaši banku. PlugIn musí mít povinně čtyři veřejné funkce, které jsou vždy stejné a které Vario "volá" pro načtení výpisů a nastavení.
Složka Určete  složku, ve které jsou výpisy.
Složka archívu Nepovinné, ale je výhodné cestu k archivní složce zadat klepnutím na . Vario pak načtené výpisy automaticky přesouvá do archivu. Složka s výpisy pak vždy obsahuje jenom nenačtené výpisy.
Přípona souboru Je daná zvolenou bankou (v případě volby "Jiná" se nastavuje).
Komunikační program

Pokud výpisy z banky stahujete na svůj počítač pomocí webové aplikace zvlášť, pole se nevyplňuje. Jestliže tomu tak není, je výhodné cestu k *.exe programu nastavit klepnutím na . Pokud poté stahujete výpisy pomocí průvodce Importem výpisů, Vario pak může tento komunikační program spustit a čeká na jeho ukončení. Poté zkontroluje, které výpisy přibyly ve složce výpisů.

 • Problém může nastat, pokud komunikační program nastavíte pomocí dávky. Dávka může spustit program a poté skončit dříve než program. Vario by pak sice kontrolovalo, ale nezobrazilo nově načtené výpisy. Zadáním cesty ke komunikačnímu programu (*.exe) takový problém odpadá.
Poslední soubor Zobrazuje poslední soubor importu (při prvním importu je pole prázdné). Při odlišném umístění je třeba výpisy nalézt ručně pomocí tlačítka Procházet...

 

Související dokumenty