Úpravy v tabulce agendy Evidence majetku

V menu Evidence majetku můžete použít volbu Nástroje agendy (Agenda)/Povolit úpravy v tabulce agendy, která vám dovolí upravovat majetek přímo v tabulce agendy. Záznamy můžete do tabulky agendy také přidávat. Některá pole lze měnit jen u nezařazeného majetku (vstupní cena, odpisová skupina atp.).

 

Při úpravách v tabulce agendy je potřeba dbát na správné vyplnění údajů odpisových skupin, sazeb a délky trvání odpisů. Na rozdíl od detailu záznamu se tyto hodnoty nevybírají ze seznamů a nedoplňují se navazující údaje. Proto musíte buďto vyplnit údaje přesně tak, jak mají být, nebo použít detail záznamu.

 

Související dokumenty