Zadání vyměřovacích základů a vyloučených dnů pro tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Kvůli správnému výpočtu tisku formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky je nutno zadat vyměřovací základy a vyloučené dny za posledních 12 kalendářních měsíců před prvním ostrým zpracováním.

  • Například při zavedení systému od 1. 1. 2024 to bude leden – prosinec 2023.
  • Pokud by se před ostrým zpracováním zpracovávaly mzdy zkušebně (podle dosavadního systému), nebudou se vyplňovat vyměřovací základy a vyloučené dny za zpracované měsíce. Například při zpracování 10–12/23 se zadají jen měsíce leden – září 2023.

K výpočtu použijte funkci Hromadné zadávání v agendě Mzdy v období předcházejícím ostrému zpracování (dle příkladu to bude prosinec 2023).

  • Spusťte Nástroje agendy(Agenda)/Hromadné zadávání/Průměry/Průměry DNP… (obr. 1).

Příkaz funkce Průměry DNP z nabídky Hromadné zadání

Obrázek 1: Příkaz funkce Průměry DNP z nabídky Hromadné zadání.

 

  • V dialogu Hromadné zadávání – Průměry DNP vyberte pracovníka z nabídky ComboBox - Nabídka pole Pracovní poměr (obr. 2).

Dialog Hromadné zadávání – Průměry DNP

Obrázek 2: Dialog Hromadné zadávání – Průměry DNP.

 

  • Jakmile vyberete pracovníka, klepněte na tlačítko Generovat období základu (obr. 3). Vytvoří se 12 řádků s příslušnými měsíci, kde je nutno do sloupce Částka vyplnit ručně denní vyměřovací základy.
  • Pokud měl zaměstnanec v předchozích 12 měsících nějakou absenci, klepněte na tlačítko Generovat období absence (obr. 3). Opět se vytvoří 12 řádků. Do příslušných řádků zapište číselné údaje, které znamenají kalendářní dny absence v měsíci. Ostatní řádky mohou zůstat nulové a nemusí se odstraňovat.
  • Při nemoci přesahující 14 kalendářních dnů pak lze vytisknout tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

Příklad dialogu Hromadné zadávání – Průměry DNP

Obrázek 3: Příklad dialogu Hromadné zadávání – Průměry DNP.

 

Kdyby se však stalo, že v klasickém rozhodném období nebude žádný příjem nebo budou všechny dny vyloučené, je třeba pokračovat v zadávání dalších roků (jestliže bude třeba zadat rok 2008, je nutné tento dialog zavřít, zvolit prosinec 2008 a tam znovu dialog otevřít a opět použít Generovat období základu a Generovat období absence).

 

Pokud z časových důvodů není možné zadat vyměřovací základy a dny u všech zaměstnanců, lze je pak doplňovat v průběhu roku u těch, kteří budou mít pracovní neschopnost. V takovém případě se v předcházejícím období, než je začátek neschopnosti, zadávají vyměřovací základy a absence přes Hromadné zadávání stejně, jako je uvedeno výše, ale s tím rozdílem, že se údaje nezapisují do měsíců, za které již byly mzdy zpracovávány.

 

Související dokumenty