Zadávání VZ a vyloučených dnů pro tiskový formulář Příloha k žádosti o ND

Zadání vyměřovacích základů a vyloučených dnů pro tiskový formulář Příloha k žádosti o ND

Kvůli správnému výpočtu tisku formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky je nutno zadat vyměřovací základy a vyloučené dny za posledních 12 kalendářních měsíců před prvním ostrým zpracováním. Např. při zavedení systému od 1.1.2010 to bude leden – prosinec 2009. Pokud by se před ostrým zpracováním zpracovávaly mzdy zkušebně (podle dosavadního systému), nebudou se vyplňovat vyměřovací základy a vyloučené dny za zpracované měsíce. Např. při zpracování 10-12/09 se zadají jen měsíce leden – září 2009.
K tomu použijte funkci Hromadné zadávání v agendě Mzdy v období předcházejícím ostrému zpracování (dle příkladu to bude prosinec 2009).

  • Spusťte Agenda/Hromadné zadávání/Průměry/Průměry DNP

Agenda | Hromadné zadávání | Průměry | Průměry DNP

 

V dialogu Hromadné zadávání – Průměry DNP vyberte pracovníka z nabídky ComboBox - Nabídka pole Pracovní poměr.

Hromadné zadávání - Průměry DNP

 

Níže v levé části použijte tlačítko Generovat období základu. Vytvoří se 12 řádků s příslušnými měsíci, kde je nutno do sloupce Částka vyplnit ručně denní vyměřovací základy. Pokud měl zaměstnanec v předchozích 12ti měsících nějakou absenci, v pravé části použijte tlačítko Generovat období absence. Opět se vytvoří 12 řádků. Do příslušných pak zapište číselné údaje, které znamenají kalendářní dny absence v měsíci. Ostatní řádky mohou zůstat nulové a nemusí se odstraňovat.

Hromadné zadávání - Průměry DNP

 

Při nemoci přesahující 14 kalendářních dnů pak lze vytisknout tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

 

Kdyby se však stalo, že v klasickém rozhodném období nebude žádný příjem nebo budou všechny dny vyloučené, je třeba pokračovat v zadávání dalších roků (jestliže bude třeba zadat rok 2008, je nutné tento dialog zavřít, zvolit prosinec 2008 a tam znovu dialog otevřít a opět použít Generovat období základu a Generovat období absence).

 

Pokud z časových důvodů není možné zadat VZ a dny u všech zaměstnanců, lze je pak doplňovat v průběhu roku u těch, kteří budou mít pracovní neschopnost. V takovém případě se v předcházejícím období, než je začátek neschopnosti, zadávají VZ a absence přes Hromadné zadávání stejně jako je uvedeno výše, ale s tím rozdílem, že se údaje nezapisují do měsíců, za které již byly mzdy zpracovávány.

 

Související dokumenty