Zadávání průměrů pro pracovně-právní účely (PPÚ)

Průměry pro PPÚ – operace při zavedení systému – všechny organizace

Kvůli správnému výpočtu náhrad v prvním čtvrtletí zpracovávaného období je nutno zadat u všech pracovních poměrů průměrný hodinový výdělek. Tento údaj je třeba získat z předchozího systému, ve kterém se mzdy zpracovávaly.

Údaje se pak zadávají přes příkaz Hromadné zadávání v agendě Mzdy. Ještě před zadáním údajů je třeba uzavřít poslední období předcházející období prvního ostrého zpracování.

 

Příklad

Jedná se třeba o prosinec 2009, kdy jsou poprvé zpracovávané mzdy za leden 2010. V agendě Mzdy spusťte funkci Uzávěrka (přes menu Mzdy Agenda | Uzávěrka). Uzavření období zjistíte, když ve stejném období otevřete dialog Nastavení a na kartě Obecné bude v poli Stav období Zavřené. Po zadání průměrů se už nesmí Uzávěrka pouštět, protože by hodnoty vymazala.

Poté v agendě Mzdy spusťte přes menu Agenda/Hromadné zadávání/Průměry/Průměry PPÚ...

  • spusťte dialog a doplňte údaje do polí Rok a Čtvrtletí.
  • ve sloupci Pracovní poměr vyberte zaměstnance.
  • vyplňte do sloupce Průměr průměrný hodinový výdělek vypočtený z předchozího čtvrtletí.

Dialog Hromadné zadání - průměry PPÚ

 

Související dokument