Krátkodobé zaměstnání (zrušeno od 1. 1. 2014)

Krátkodobé zaměstnání je takové zaměstnání, které by nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů (posuzuje se od začátku do konce, nikoliv každý měsíc samostatně). Účast na nemocenském pojištění (dále jen NP) zde není, pokud je to první zaměstnání u zaměstnavatele nebo je to další zaměstnání, ale od skončení předchozího zaměstnání, které zakládalo účast na NP, uplynulo více jak 6 měsíců. V takovém případě na účast na NP nemá vliv výše rozhodného příjmu.

Pokud by se jednalo o opakované zaměstnání (tedy bez uplynutí 6 měsíců), byla by účast na NP podle výše rozhodného příjmu. Rozhodný příjem v roce 2012 činí 2500 Kč. Pro krátkodobé zaměstnání se v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné do pole Druh SP pojištění zadává ComboBox - Nabídka Nepojištěné zaměstnání.

Zdravotnímu pojištění (dále jen ZP) podléhají kromě DPČ a DPP všechny ostatní poměry od 1 Kč, u DPČ od 2500 Kč, u DPP od 10001 Kč. Pokud bude příjem odvodu na ZP podléhat, musí být v dialogu Pracovník na kartě Personální v poli Zdravotní pojišťovna zadána skutečná ZP, u níž je zaměstnanec registrován. V opačném případě se do pole Zdravotní pojišťovna zadává fiktivní ZP, tj. není evidována. V případě odvodu pojistného na ZP je třeba zvážit zatržení pole Doplatek ZP do MVZ (tj., zda je povinnost odvést alespoň z minimálního VZ či nikoliv) v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné.

Z uvedeného vyplývá, že je na uživateli, aby určil, zda se jedná o krátkodobé zaměstnání či nikoliv. Zadávání takových poměrů bude odlišné. Možné případy, které mohou nastat, uvádíme v tab. 1. Pro krátkodobé zaměstnání u HPP vyberte typ poměru KZ ComboBox - Nabídka (v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné v poli Poměr), a pro krátkodobé zaměstnání u DPČ typ KZ DPC.

Poznámka

 Seznam pole Poměr (v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné) již neobsahuje položky typu poměru „KZ” a „KZ DPC”.

 

Tabulka 1: Příklady na zadání poměrů (platnost 2. a 4. bodu do 31. 12. 2013).

Případ Smlouva Poměr Krátkodobé Druh SP pojištění Činnost Odvod ZP Odvod SP
1. HPP HPP NE Nemocenské / ZMR 0 – 9 od 1 Kč od 1 Kč / od 2500 Kč
2. HPP KZ ANO Nepojištěné zaměstnání prázdné od 1 Kč xxx
3. DPČ DPC NE Nemocenské / ZMR A – J od 2500 Kč od 1 Kč / od 2500 Kč
4. DPČ KZ DPC ANO Nepojištěné zaměstnání prázdné od 2500 Kč xxx
5. DPP DPP NE Dohoda o provedení práce T – Z od 10001 Kč od 10001 Kč
6. Jednatel CD NE Nemocenské / ZMR S od 1 Kč od 1 Kč / od 2500 Kč
7. Statutár Statutáři NE Nemocenské / ZMR Q od 1 Kč od 1 Kč / od 2500 Kč

 

Související dokumenty