Návod na zadání Dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Obsah:

Návod na zadání Dohody o pracovní činnosti (DPČ)

Postupujte takto:

 • V agendě Personalistika zadejte v dialogu Pracovník údaje na kartě Obecné, Personální a Rodina jako obvykle.
  • Výjimku může tvořit zadání Zdravotní pojišťovny (ZP) na kartě Personální. Pokud se jedná o DPČ s příjmem do výše rozhodného příjmu, do pole vyberete fiktivní zdravotní pojišťovnu (ZP) s názvem není evidována. Pokud příjem dosáhne rozhodné hranice, je třeba zadat skutečnou zdravotní pojišťovnu, u níž je zaměstnanec registrován. Jestliže se výše příjmu v jednotlivých měsících bude měnit (jednou rozhodného příjmu dosáhne a podruhé nedosáhne), je třeba vždy provést změnu v poli Zdravotní pojišťovna na kartě Personální. Po provedené změně ZP je nutné vždy provést znovu výpočet mzdy.
 • Pak přejdete na kartu Prac. poměry a klepnete na tlačítko Nový… Otevře se karta Obecné dialogu Pracovní poměr (obr. 1). Zadání provedete následovně:
 • V poli Poměr vyberete z roletového menu ComboBox - Nabídka poměr DPC (obr. 1).
 • V poli Typ mzdy může být také Hodinová nebo Úkolová, podle toho, co je v DPČ sjednáno.
 • Pole Doplatek ZP do MVZ lze dle situace upravit (pokud se nemá ZP srážet alespoň z minimálního VZ, zruší se zatržení). Pokud je ponecháno zatržené toto pole a je zadána zdravotní pojišťovna není evidována, zobrazí se při výpočtu mzdy upozornění „Nelze spočítat mzdu, protože u pracovníka XY není evidována zdravotní pojišťovna. Doplňte správnou zdravotní pojišťovnu v detailu pracovníka.”
 • V poli Druh SP pojištění může být jak Nemocenské pojištění, tak Zaměstnání malého rozsahu (dle sjednané mzdy).
 • V poli Rozvrh je možné namísto Standardní zvolit např. Nestandardní či dokonce Nerovnoměrný (podle toho, jak je sjednáno).
 • V polích Pracovní týden/den uvedete skutečný sjednaný úvazek (u Standardního rozvrhu), nebo se doplní automaticky při Nestandardním či Nerovnoměrném rozvrhu.

Nový pracovní poměr

Obrázek 1: Dialog Pracovní poměr, karta Obecné.

 

 • V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení (obr. 2) doporučujeme používat mzdové složky, v nichž je obsažen text „DPČ”, např. Mzda DPČ měs., Mzda DPČ hod. nebo Mzda DPČ úkol.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

Obrázek 2: Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení.

 

 • Tzn., že v dialogu Mzdová složka v agendě Mzdy si vytvoříte potřebné složky, k nimž následně přiřadíte Typ složky jako k běžným složkám, tj. např. „Měsíční mzda”, „Hodinová mzda” nebo „Úkolová mzda” (obr. 3).

Dialog Mzdová složka

Obrázek 3: Dialog Mzdová složka.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po transpoziční novele zákoníku práce

Na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se od 1. 10. 2023 vztahují:

1. Povinnost rozvrhovat pracovní dobu

Pro rozvržení pracovní doby lze ve Variu použít shodné nástroje jako pro běžné pracovní poměry. Jde zejména o nastavení rozvrhu, kde lze použít standardní, nestandardní a nerovnoměrné pracovní režimy. Při evidenci rozvržení pracovní doby v docházkovém systému nebo obecně mimo systém Vario je možné použít nastavení Bez rozvrhu. I v tomto režimu doporučujeme evidovat odpracovanou dobu pro účely výpočtu průměru pro pracovněprávní účely a sledování celkového počtu odpracovaných hodin.

2. Pravidla pro překážky v práci

„Dohodáři” mají nově právo na pracovní volno ve stejném rozsahu jako zaměstnanci v pracovním poměru. Jiné důležité osobní překážky a překážky z důvodu obecného zájmu jsou však u těchto zaměstnanců bez náhrady odměny z dohody. Právo na náhradu odměny z dohody lze založit dohodou nebo vnitřním předpisem.

Ve Variu budou překážky v práci pro dohody evidovány shodnými mzdovými složkami jako pro pracovní poměry tak, jak tomu bylo dosud, pokud bylo právo na náhradu domluveno nebo sjednáno již před novelou. Jde o mzdové složky s typem složek:

 • Náhrada denní,
 • Náhrada hodinová,
 • Náhrada procentní,
 • Překážky v práci,
 • Prac. volno – zákonné s náhradou.

Při zadání těchto mzdových složek u typu poměru DPČ a DPP:

se od zpracování mezd za říjen 2023 náhrada vyplatí jen v případě, že byla v dohodě sjednána nebo dle vnitřního předpisu náleží a tuto skutečnost uživatel při zadání složky potvrdí.

Po potvrzení dotazu s odpovědí Ne je složka zaevidována bez výpočtu náhrady. V případě změny odpovědi na Ano, je zjištěn průměrný hodinový výdělek a po zadání datumů a hodin spočítána částka náhrady.

Při importu složky doplňkem Import mezd MS Excel a doplňkem Import dat Aktion se složky těchto náhrad evidují v měsíčních složkách bez vyčíslení částky náhrady.

Kontrola nároku náhrady u dohod

Obrázek 4: Kontrola nároku náhrady u dohod.

3. Pravidla zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku

Pokud jde např. o délku směny, přestávky v práci, denní a týdenní odpočinky, a především evidenci pracovní doby, je nyní u dohod nutno postupovat jako u zaměstnanců v pracovním poměru. I zaměstnancům pracujícím na dohody nově náleží příplatky za práci ve svátek, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu, v neděli a v noci a pro jejich evidenci a výpočet příplatku se použijí i stejné mzdové složky.

Pro evidenci pracovní doby se ve Variu využívají v dialogu Pracovní poměr pole Pracovní dobaPracovní den, která jsou přenášena do měsíčního zpracování mezd. Tato pole se vyplňují dle skutečností sjednaných v dohodách, v závislosti na zadaném rozvrhu a obvyklému rozvržení pracovní doby častěji u DPČ. Zadání pole Pracovní den je možné vyplnit podle obvyklé denní doby trvání výkonu práce na dohodu – např. pro usnadnění výpočtu hodin při zadání překážek v práci i u DPP.

 

Související dokumenty