Návod na zadání Dohody o pracovní činnosti (DPČ)

→ V agendě Personalistika zadejte v dialogu Pracovník údaje na kartě Obecné, Personální a Rodina jako obvykle.

 

Výjimku může tvořit zadání Zdravotní pojišťovny (ZP) na kartě Personální. Pokud se jedná o DPČ s příjmem do výše rozhodného příjmu, do pole vyberete fiktivní zdravotní pojišťovnu (ZP) s názvem není evidována. Pokud příjem dosáhne rozhodné hranice, je třeba zadat skutečnou zdravotní pojišťovnu, u níž je zaměstnanec registrován. Jestliže se výše příjmu v jednotlivých měsících bude měnit (jednou rozhodného příjmu dosáhne a podruhé nedosáhne), je třeba vždy provést změnu v poli Zdravotní pojišťovna na kartě Personální. Po provedené změně ZP je nutné vždy provést znovu výpočet mzdy.

 

→ Pak přejdete na kartu Prac. poměry a klepnete na tlačítko Nový… Otevře se karta Obecné dialogu Pracovní poměr (obr. 1). Zadání provedete následovně:

  • V poli Poměr vyberete z roletového menu ComboBox - Nabídka poměr DPC (obr. 1).
  • V poli Typ mzdy může být také Hodinová nebo Úkolová, podle toho, co je v DPČ sjednáno.
  • Pole Doplatek ZP do MVZ lze dle situace upravit (pokud se nemá ZP srážet alespoň z minimálního VZ, zruší se zatržení). Pokud je ponecháno zatržené toto pole a je zadána zdravotní pojišťovna "není evidována", zobrazí se při výpočtu mzdy upozornění "Nelze spočítat mzdu, protože u pracovníka XY není evidována zdravotní pojišťovna. Doplňte správnou zdravotní pojišťovnu v detailu pracovníka."
  • V poli Druh SP pojištění může být jak Nemocenské pojištění, tak Zaměstnání malého rozsahu (dle sjednané mzdy).
  • V poli Rozvrh je možné namísto Standardní zvolit např. Nestandardní či dokonce Nerovnoměrný (podle toho, jak je sjednáno).
  • V polích Pracovní týden/den uvedete skutečný sjednaný úvazek (u Standardního rozvrhu), nebo se doplní automaticky při Nestandardním či Nerovnoměrném rozvrhu.

Nový pracovní poměr

Obrázek 1: Dialog Pracovní poměr, karta Obecné.

 

V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení (obr. 2) doporučujeme používat mzdové složky, v nichž je obsažen text "DPČ", např. Mzda DPČ měs., Mzda DPČ hod. nebo Mzda DPČ úkol.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

Obrázek 2: Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení.

 

Tzn., že v dialogu Mzdová složka v agendě Mzdy si vytvoříte potřebné složky, k nimž následně přiřadíte Typ složky jako k běžným složkám, tj. např. "Měsíční mzda", "Hodinová mzda" nebo "Úkolová mzda" (obr. 3).

Dialog Mzdová složka

Obrázek 3: Dialog Mzdová složka.

 

Související dokumenty