Zadávání slevy v dialogu Kontakt na kartě Obchodní

V agendě Adresář hodnotu slevy vyplníte v dialogu Kontakt na kartě Obchodní do pole Sleva [%] . Slevu můžete zadat jak pro Odběratele, tak Dodavatele (obr. 1).

 

 Dialog Kontak, karta Obchodní a pole pro vložení slevy do pole Sleva [%]

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Obchodní a pole pro vložení slevy – Sleva [%].

 

Při vložení kontaktu na doklad (Zakázka, Objednávka, Faktura přijatá a vydaná, Pokladní přijatý i vydaný) se výše slevy vloží do pole Sleva % na kartě Obecné dokladu a uplatní se automaticky na položky dokladu v souvislostech uvedených v dokumentu Zadání slevy v dokladu na kartě Obecné.

 

Související dokumenty