Zadávání příspěvků na penzijní a životní pojištění

1. V agendě Mzdy, z menu Nástroje agendy(Agenda)/Platby… otevřete dialog Platební styk a kartu Penzijní a životní pojištění.

  • Zde je třeba vyplnit všechny Penzijní fondy a Pojišťovny, na které se budou příspěvky posílat, a to zvlášť za zaměstnance a zvlášť za firmu. Doporučujeme ústavy uvádět ve zkratce, např. PF ING a k tomu rozlišení, zda je to srážka příspěvku zaměstnance nebo příspěvek firmy, takže PF ING – zam. nebo PF ING – firma, případně ŽP ČP – zam., ŽP ČP – firma. Je třeba označit, zda se bude jednat o příspěvky Jednotlivě (na příkazu k úhradě bude každý příspěvek na samostatném řádku), nebo Hromadně (vytvoří se jedna částka vždy u každého fondu či pojišťovny). Docílíte toho tím, že u konkrétního řádku přepnete na záložku Detail a tam si vyberete.
  • Pokud zvolíte Combo v poli Způsob (způsob zasílání) Jednotlivě, pak v dialogu Platby vyplníte pouze Číslo účtu a Kód banky. Jestliže zvolíte Combo možnost Hromadně, vyplníte zde všechna pole (Číslo účtu, Kód banky, Variabilní symbol, Konstantní symbol, příp. Specifický symbol).

Dialog Platební styk, karta Penzijní a životní pojištění, záložka Seznam

 

Dialog Platební styk, karta Penzijní a životní pojištění, záložka Detail

 

2. V agendě Personalistika v dialogu Pracovník, karta Prac. poměry na kartě Platby

  • U zaměstnance, kterému budete příspěvek zadávat v Pracovním poměru na kartě Platby, ve spodní části vyberete ve sloupci Penzijní fond ten správný. Zadáte Způsob platby a Číslo smlouvy. Pokud byl zvolen Combo v poli Způsob Jednotlivě, je nutné vyplnit i ostatní sloupce (Variabilní symbol, Konstantní symbol, příp. Specifický symbol). Pokud byl zvolen Combo v poli Způsob Hromadně, tak už ostatní sloupce vyplnit nelze. Pro Penzijní fondy pak lze v tomto případě vytisknout a poslat TF z agendy Mzdy s názvem Penzijní připojištění – platba.
  • Pokud by si zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele chtěl posílat vlastní příspěvek, a zároveň bude mít i příspěvek firmy, bude mít ve spodní části na kartě Platby 2 řádky.

Dialog Pracovní poměr, karta Platby

 

3. V agendě Personalistika v dialogu Pracovník, karta Prac. poměry na kartě Nastavení.

Zde je třeba použít tlačítko Nový..., vybrat Combo MS buď Penzijní připojištění – zam. nebo Penzijní připojištění – firma a důležité je, aby v poli Platba byl vybrán Combo správný typ platby (umožní vybrat pouze ten, který je pořízen na kartě Platby ve spodní části). Současně u MS vyplníte Combo Platnost od (příp. Platnost do) a zadáte číselný údaj do pole Částka. Od roku 2008 ve Variu není možné automaticky počítat příspěvek procentem.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení, tlačítko Nový

 

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení, tlačítko Nový

 

Aby byla zajištěna kontrola příspěvků na penzijní a životní pojištění u jednoho zaměstnance v limitu 30 000 Kč ročně, je nutné v dialogu Mzdy/Nastavení na kartě Další ve spodní části Kontroly mít zatržený řádek Použití mzdových složek pro penzijní připojištění. Pokud by došlo k překročení limitu, bude o částky převyšující tento limit navýšen vyměřovací základ pro pojistné a základ daně.

Zároveň upozorňujeme, že pokud chcete účtovat o srážkách příspěvků zaměstnanců a příspěvcích firmy, je nutné u MS (Penzijní připojištění – zam. a Penzijní připojištění – firma) v dialogu Zaúčtování mezd označit pole Účtovat a zadat Předkontace, případně označit pole Na střediska. Nejdříve však je nutné zadání předkontací v modulu Účetnictví v dialogu Možnosti předkontací, u knihy určené pro vytváření interních dokladů z mezd.

 

Poznámka: Zkratka MS = Mzdová složka

 

Související dokument