Panely nástrojů (klasický vzhled)

Panely nástrojů jsou okna s tlačítky, jimiž se spouští jednotlivé příkazy softwaru Vario. Některá tlačítka mají rozevírací nabídku s dalšími příbuznými funkcemi. Panely nástrojů jsou výchoze umístěné k hornímu okraji okna, obvykle pod Panelem nabídek. Po spuštění programu je k dispozici pouze panel Agenda (obr. 3a). Jestliže otevřete některý z modulů, přibude panel Filtry a zobrazení (obr. 1).

Panel nástrojů filtrů a zobrazení

Obrázek 1: Panel nástrojů Filtry a zobrazení.

Správa panelů nástrojů

Funkce pro nastavení panelů nástrojů jsou soustředěny v dialogu Možnosti menu, který otevřete z panelu nabídek Nástroje/Vlastní... nebo z dialogu Možnosti Vario klepnutím na tlačítko Panely nástrojů... (obr. 2).

Způsoby otevření dialogu Možnosti menu

Obrázek 2: Způsoby otevření dialogu Možnosti menu.

Popis dialogu Možnosti menu

Karta Agendy

Na kartě Agendy (obr. 3) vyberete ze seznamu ComboBox - Nabídka agendy, jejichž ikony se ve zvoleném pořadí zobrazí na panelu nástrojů Agenda (obr. 3a). Zástupci agend slouží pro rychlé spouštění často používaných agend. Maximální počet přidaných ikon je 15.

Dialog Možnosti menu, karta Agendy

Obrázek 3: Dialog Možnosti menu, karta Agendy.

 

Panel nástrojů Agendy rozšířený o ikony agend pro rychlé spuštění

Obrázek 3a: Panel nástrojů Agenda rozšířený o ikony agend pro rychlé spuštění.

Karta Možnosti

Karta obsahuje možnosti nastavení panelů nabídek programů Microsoft Office (obr. 4).

 Dialog Možnosti menu, karta Možnosti

Obrázek 4: Dialog Možnosti menu, karta Možnosti.

 

  • Změny v nastavení potvrďte tlačítkem OK.

 

Tabulka A: Popis karty Možnosti.

funkce popis
CheckBox - Zatržítko Zobrazovat okna na hlavním panelu Pokud je funkce aktivní, jsou otevřená okna sdružována pod ikonu programu Vario na hlavním panelu operačního systému (oblast plochy, která obsahuje nabídku Start a tlačítka pro všechny otevřené programy. Hlavní panel je obvykle umístěn podél dolního okraje plochy) – například podobně jako více záložek programu MS Internet Explorer (platí pro operační systémy MS Windows Vista a vyšší). Díky tomu můžete rychle přepínat mezi okny agend, podobně jako použitím menu Okno na Panelu nabídek.
Poznámka: tato funkčnost není dostupná na všech systémech, protože závisí na používané verzi MS Office a Windows.
CheckBox - Zatržítko Velké ikony Zvětší rozměr ikon v panelech nástrojů.
CheckBox - Zatržítko Zobrazovat názvy tlačítek na panelech nástrojů Umístíte-li kursor polohovacího zařízení (myši) nad ikonu Panelu nástrojů, zobrazí se název příkazu a nebo název funkce v bublinové nápovědě.
CheckBox - Zatržítko S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky Umístíte-li kursor polohovacího zařízení (myši) nad ikonu Panelu nástrojů, zobrazí se s názvem příkazu také příslušná klávesová zkratka. Toto nastavení se týká pouze standardních příkazů programu MS Office (například Kopírovat (Ctrl+C)). Uživatelem nastavené klávesové zkratky se v názvech příkazů nezobrazují.
ComboBox - Nabídka Animace nabídek Vyberte způsob vysouvání seznamů nabídek.
  Tato nastavení jsou platná pro všechny programy MS Office.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty