Zadávání slevy v dokladu na kartě Obecné

Hodnotu slevy můžete definovat pro konkrétní doklad (Zakázka, Objednávka, Faktura přijatá a vydaná, Pokladní přijatý i vydaný, Přijatý dobropis). Pole pro vložení % slevy naleznete na kartě Obecné (obr. 1). Po zadání slevy se zobrazí informační bublina, pokud nebyla zadaná sleva aplikována na všechny položky. Je zobrazeno, u kolika položek bylo změněno procento sleva (kvůli aplikaci slev nastavených v katalogu) a u kolika položek sleva nebyla přiřazena (kvůli nezadané základní ceně).. Z místní nabídky (obr. 1), nad polem Sleva, lze vyvolat okno Slevy položek dokladu (například kvůli kontrole výsledku po zadání slevy).

 

 Doklad Zakázka a pole pro vložení slevy včetně místní nabídky nad polem Sleva %

Obrázek 1: Doklad Zakázka a pole pro vložení slevy včetně místní nabídky nad polem Sleva %.

 

Měli byste vědět, že:

→ Vkládat slevy je možné i přímo v položkách dokladu, k čemuž slouží sloupce Cena základní a Sleva.
→ Zadání slevy na kartě Obecné v prodejním dokladu: pokud položka nemá produkt, ale je vyplněná cena základní, sleva se vypočte.
→ Funkce Sleva položek... (z místní nabídky nebo Ctrl+S) na položce dokladu vyvolá dialog Slevy položek dokladu, s jehož pomocí lze s rozpisem slev detailně pracovat.
→ Pole „Sleva” na přijatém dobropisu oceníte především v situaci, kdy vám dodavatelé poskytují stálou jednotnou slevu a uvádějí ji jak na fakturách, tak i na dobropisech v samostatné položce. Na dobropisech přijatých nemusíte vyplňovat slevy na každé jednotlivé položce, ale můžete ji zadat centrálně.

 

Související dokumenty