Uzávěrka (Mzdy)

Funkce Uzávěrka, kterou spustíte z menu Nástroje agendy, zajistí výpočet průměrů pro PPÚ (čtvrtletně vždy v posledním měsíci čtvrtletí) a následně období uzamkne, čímž zamezí možným úpravám a výpočtům měsíčních složek. V dialogu Nastavení (M/RRRR), na kartě Obecné, se pole Stav období změní na Zavřené. Doporučujeme použít funkci Uzávěrka každý měsíc, a to z důvodu zamezení dodatečným úpravám po odeslání tiskových výstupů i odvodů úřadům a částek k výplatě zaměstnancům.

Při použití funkce Uzávěrka v obdobích, kdy se počítají průměry pro PPÚ, se objeví tabulka Výpočet průměrů, ve které má uživatel možnost nastavit, jak postupovat, když není odpracován dostatečný počet dní a má se použít pravděpodobný výdělek:

  • nevytvářet, ponechat existující
  • spočítat z příjmu a odpracovaných hodin
  • zobrazit dialog pro ruční zadání průměrů
  • vytvořit s nulovou částkou

Současně je zde možnost spočítané průměry zobrazit (zatržením pole Po výpočtu zobrazit průměry), případně lze použít přímo tlačítko Zobrazit průměry, když už jsou spočítané.

Jestliže nebude provedena Uzávěrka v měsících, kdy se počítají průměry pro PPÚ, v následujícím období v rámci Vytvoření mezd se zobrazí dialogové okno:

Kontrola provedení uzávěrky

 

  • V ostatních obdobích, kdy se průměrné výdělky nepočítají, se objeví pouze informační okno Období bylo uzavřeno.

 

Roční uzávěrka jako taková ve Variu není, protože je součástí dialogu Dovolená!

 

Související dokumenty