Uzávěrka (Mzdy)

Funkce Uzávěrka, kterou spustíte z menu Nástroje agendy, zajistí výpočet průměrů pro PPÚ (čtvrtletně vždy v posledním měsíci čtvrtletí) a následně období uzamkne, čímž zamezí možným úpravám a výpočtům měsíčních složek. V dialogu Nastavení (M/RRRR), na kartě Obecné, se pole Stav období změní na Zavřené. Doporučujeme použít funkci Uzávěrka každý měsíc, a to z důvodu zamezení dodatečným úpravám po odeslání tiskových výstupů i odvodů úřadům a částek k výplatě zaměstnancům.

Výpočet průměrů

Obrázek 1: Výpočet průměrů.

 

Při použití funkce Uzávěrka v obdobích, kdy se počítají průměry pro PPÚ, se objeví tabulka Výpočet průměrů (obr. 1), ve které má uživatel možnost nastavit, jak postupovat, když není odpracován dostatečný počet dní a má se použít pravděpodobný výdělek:

  • nevytvářet, ponechat existující
  • spočítat z příjmu a odpracovaných hodin
  • zobrazit dialog pro ruční zadání průměrů
  • vytvořit s nulovou částkou

Současně je zde možnost spočítané průměry zobrazit (zatržením pole Po výpočtu zobrazit průměry), případně lze použít přímo tlačítko Zobrazit průměry, když už jsou spočítané.

Jestliže nebude provedena Uzávěrka v měsících, kdy se počítají průměry pro PPÚ, v následujícím období v rámci Vytvoření mezd se zobrazí dialogové okno (obr. 2).

  • V ostatních obdobích, kdy se průměrné výdělky nepočítají, se objeví pouze informační okno Období bylo uzavřeno.

Kontrola provedení uzávěrky

Obrázek 2: Kontrola provedení uzávěrky.

Roční uzávěrka jako taková ve Variu není, protože je součástí dialogu Dovolená!

Volitelné potlačení kontroly provedení uzávěrky probíhající při vytvoření mezd

Při provedení uzávěrky období v každém třetím období čtvrtletí kromě uzavření období probíhá také výpočet průměrných výdělků. Vytvoření průměrů je následně kontrolováno při vytvoření mezd průvodcem vytvoření. Pokud nejsou průměry nalezeny, je usuzováno, že uzávěrka nebyla provedena. Tento závěr nevyhovuje při zpracování mezd v některých firmách např. při zpracování odměn u SVJ. V průvodci uzávěrkou v takovém případě můžete použít funkci Nekontrolovat provedení uzávěrky při vytvoření mezd (obr. 1). Pokud volbu zaškrtnete, při vytvoření mezd se následně nekontroluje, zda průměry byly vytvořeny.

 

Související dokumenty