Uzávěrka (Mzdy)

Funkce Uzávěrka, kterou spustíte z menu Agenda, zajistí výpočet průměrů pro PPÚ (čtvrtletně vždy v posledním měsíci čtvrtletí) a následně období uzamkne, čímž zamezí možným úpravám a výpočtům měsíčních složek. V dialogu Nastavení (M/RRRR), na kartě Obecné, se pole Stav období změní na Zavřené. Doporučujeme použít funkci Uzávěrka každý měsíc, a to z důvodu zamezení dodatečným úpravám po odeslání tiskových výstupů i odvodů úřadům a částek k výplatě zaměstnancům.

Při použití funkce Uzávěrka v obdobích, kdy se počítají průměry pro PPÚ, se objeví tabulka Výpočet průměrů, ve které má uživatel možnost nastavit, jak postupovat, když není odpracován dostatečný počet dní a má se použít pravděpodobný výdělek:

 

→ nevytvářet, ponechat existující
→ spočítat z příjmu a odpracovaných hodin
→ zobrazit dialog pro ruční zadání průměrů
→ vytvořit s nulovou částkou

 

Současně je zde možnost spočítané průměry zobrazit (zatržením pole Po výpočtu zobrazit průměry), případně lze použít přímo tlačítko Zobrazit průměry, když už jsou spočítané.

Jestliže nebude provedena Uzávěrka v měsících, kdy se počítají průměry pro PPÚ, v následujícím období v rámci Vytvoření mezd se zobrazí dialogové okno:

Kontrola provedení uzávěrky

 

V ostatních obdobích, kdy se průměrné výdělky nepočítají, se objeví pouze informační okno Období bylo uzavřeno.

 

Související dokumenty