Místní nabídka (klasický a moderní vzhled)

Místní nabídka je kontextové menu zobrazené klepnutím pravým tlačítkem myši například na vybrané pole, do tabulky agendy, do dokladu. Obsahuje příkazy, které se týkají pouze dané oblasti obrazovky nebo výběru. Funkce volané příkazy místní nabídky urychlují práci.

  • V systému Vario vyvoláte místní nabídku pravým tlačítkem myši, nebo klávesou označenou ikonou složky – umístěnou vedle pravé klávesy Ctrl. Lze ji také vyvolat klávesovou zkratkou SHIFT + F10.

Místní nabídku nejčastěji využijete při práci v agendě, detailu záznamu nebo v konkrétním datovém poli formuláře nebo podformuláře, například:

Příklad místní nabídky otevřené nad polem Cena za jednotku položky Vydané faktury.

Místní nabídka vyvolaná nad položkou dokladu Faktura

Obsah nabídky se operativně mění (především horní polovina) v závislosti na místě vyvolání kontextu. V tomto dokumentu jsou popsány společné funkce. Příkazy vztahující se ke konkrétní agendě, dokladu apod. naleznete v dokumentaci Vario.

 

Související dokumenty