Měna ceníku a dokladu

Použití měn v cenících

Chcete-li mít položky vytvářeného ceníku (Výchozího, Počítaného a Počítaného pro vybrané produkty) v cizí měně, vyberte tuto měnu z nabídky ComboBox - Nabídka pole Měna ceníku na kartě Obecné v detailu ceníku (obr. 1). Položky vytvořeného ceníku pak budou mít na kartě Ceník ceny dle zvolené měny.

Ceníkům vytvářeným v tuzemské měně nelze měnu Kč do pole Měna ceníku v detailu ceníku vybrat (Kč v nabídce není). Jestliže pole Měna ceníku zůstane prázdné, Vario automaticky předpokládá tuzemskou měnu.

Detail ceníku, karta Obecné a pole Měna ceníku

Obrázek 1: Detail ceníku, karta Obecné a pole Měna ceníku.

 

Druhou možností nastavení měny je volba měny v tabulce definovaných ceníků pomocí nabídky ComboBox - Nabídka v polích sloupce Měna na kartách Nákupní – Prodejní (obr. 2).

Dialog Ceníky, karta Nákupní

Obrázek 2: Dialog Ceníky, karta Nákupní. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

Přepočet ceníku v tuzemské měně do cizí měny

Chcete například již existující Výchozí ceník v korunách přepočítat do cizí měny. Důležitý je proces přepočtu ceny v dialogu Průvodce Přepočet ceníku – Výpočet ceny.
To znamená, že pokud budete přepočítávat z ceníku, který je v korunách do ceníku v cizí měně, je nutné zadat přepočet kursu v polích funkce Dosaďte číslo pro vzorce pro výčet ceny, například pro přepočet v kursu euro takto:

Cena = Skladová cena x 1,1 / (Kurs 28,165 / Množství měny 1)

Položky takto přepočteného ceníku pak budou mít na kartě Ceník ceny dle kursu zvolené měny navýšené o deset procent.

 

Aplikace ceníkových cen na doklad

Situace 1.

Ceník s položkami v tuzemské nebo cizí měně
Měna cen položek na dokladu se řídí měnou ceníku.
Na doklad zadáte ceník v tuzemské nebo cizí měně (karta Obecné l nabídka pole Ceník), nebo bude tamtéž vyplněn, pokud má Kontakt (odběratel – dodavatel) ceník již přiřazený (na kartě Obchodní v detailu záznamu).
Po vložení produktu na kartě Položky (v poli Cena za jednotku) se podle měny v ceníku doplní k položkám cena v tuzemské nebo cizí měně.

 

Situace 2.

Ceník s položkami v tuzemské měně
Cizí měna se přepočítá podle kursu dokladu.
Na doklad, který má v poli Měna zadánu cizí měnu, vyberete ceník v korunách, nebo bude tamtéž vyplněn, pokud má Kontakt (odběratel – dodavatel) ceník již přiřazený (na kartě Obchodní v detailu záznamu).
Po vložení produktu na kartě Položky (v poli Cena za jednotku) bude cena převzata z ceníkové ceny v korunách (pohled spodní záložky Koruny). Na záložce Cizí měna se cena produktu na cizí měnu přepočte podle kurzu zadaného na dokladu v poli Měna na kartě Obecné.

 

Situace 3.

Ceník s položkami v cizí měně
Tuzemská měna se přepočítá podle kursu dokladu.
Přesně naopak (v porovnání se situací 2) se zachová doklad s ceníkem v cizí měně a měnou dokladu také v cizí měně. Po vložení produktu na kartě Položky (v poli Cena za jednotku) bude cena převzata z ceníkové ceny v cizí měně (spodní záložka Cizí měna) a u položky na záložce Koruny bude cena v tuzemské měně vyjádřena zpětným přepočtem dle kursu zadaného v dokladu v poli Měna na kartě Obecné.

Nastavení výchozí měny a ceníku ke kontaktu v Adresáři

Práci s doklady ulehčí nastavení výchozí měny a výchozího ceníku ke Kontaktu v polích Ceník nákupní / prodejní a Měna na kartě Obchodní. Vyberte, v jaké měně se obchoduje s daným kontaktem a přiřaďte mu odpovídající ceník, případně jen Kategorii cen. Měna, Ceník nebo Kategorie cen je vkládána na doklad spolu s kontaktem a na dokladu je můžete dodatečně měnit.

 

Související dokumenty