Klávesové zkratky – Pro úpravu textu či dat

Systém Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves (klávesovou zkratkou).

 

→ Není-li kurzor zobrazen, stiskněte klávesu F2.

Klávesa Přesun kurzoru v poli
ŠIPKA VPRAVO Přesun o jeden znak doprava
CTRL + ŠIPKA VPRAVO Přesun o jedno slovo doprava
ŠIPKA VLEVO Přesun o jeden znak doleva
CTRL + ŠIPKA VLEVO Přesun o jedno slovo doleva
END Přesun na konec pole v polích o jednom řádku
CTRL + END Přesun na konec pole v polích o více řádcích
HOME Přesun na začátek pole v polích o jednom řádku
CTRL + HOME Přesun na začátek pole v polích o více řádcích

 

Klávesa Kopírování, přesun či odstranění textu
CTRL + C Kopírování výběru do schránky
CTRL + X Vyjmutí výběru a zkopírování do schránky
CTRL + V Vložení obsahu schránky na pozici kurzoru
BACKSPACE Odstranění výběru či znaku vlevo od kurzoru
DELETE Odstranění výběru či znaku vpravo od kurzoru
CTRL + DELETE Odstranění všech znaků vpravo od kurzoru

 

Klávesa Zrušení změn
CTRL + Z
nebo
ALT + BACKSPACE
Odstranění právě napsaného textu
ESC Zrušení změn v aktuálním poli či záznamu; jestliže bylo změněno pole i záznam, stiskněte dvakrát klávesu ESC,
čímž dojde ke zrušení změn v aktuálním poli i v aktuálním záznamu

 

Klávesa Zadání dat v zobrazení datového listu či ve formulářovém zobrazení
CTRL + STŘEDNÍK (;) Vložení aktuálního data
CTRL + DVOJTEČKA (:) Vložení aktuálního času
CTRL + ALT + MEZERNÍK Vložení výchozích hodnot pro pole
CTRL + APOSTROF (') Vložení hodnoty ze stejného pole v předchozím záznamu
CTRL + ZNAMÉNKO PLUS (+) Přidání nového záznamu
CTRL + ZNAMÉNKO MINUS (-) Odstranění aktuálního záznamu
SHIFT + ENTER Uložení změn do aktuálního záznamu
MEZERNÍK Přecházení mezi hodnotami v zaškrtávacím políčku či v přepínači
CTRL + ENTER Vložení nového řádku

 

Klávesa Obnovení polí aktuálními daty
F9 Přepočítání polí v okně
SHIFT + F9 Opětovné dotazování v podkladových tabulkách. V podformuláři touto operací provedete pouze dotazování na podformulář.
Například okno Výběr záznamů umožňuje obnovit záznamy stiskem této klávesové zkratky.
F9 Obnovení obsahu vyhledávacího pole v seznamu nebo v poli se seznamem

 

Související dokument