Akce – příklady použití funkcí a příkazy z menu Stav

Popis jednotlivých příkazů používaných v Akcích

→ Přidání hodnoty do pole s číselníkem

Akce nepřepíše původní hodnoty číselníku pole, ale požadovanou textovou hodnotu přidá na konec seznamu (číselníku).

=VlozitDoSeznamu(nz([nazevpole]),"pridavanytext",False)

Příklad použití: Akce přidá další textovou hodnotu "Silniční" do pole Kategorie.

=VlozitDoSeznamu(nz([Kategorie]),"Silniční",False)

→ Tisk aktuálního dokladu

Pro tisk aktuálního tiskového formuláře lze použít funkci:

Function TiskFormulare(TiskovyFormular As String, Agenda As String, Optional Podminka As String) As Boolean

 Příklad použití: Akce Tisk aktuální faktury v agendě Vydané doklady.

TiskFormulare("Faktura", "Vydané doklady", "Cislo_dokladu='" & [Cislo_dokladu] & "'")

 Pro zobrazení náhledu aktuálního tiskového formuláře lze použit funkci:

Function UkazkaPredTiskemTiskovehoFormulare(TiskovyFormular As String, Agenda As String, Optional Podminka As String) As Boolean

 Příklad použití: Akce Náhled aktuální faktury v agendě Vydané doklady.

UkazkaPredTiskemTiskovehoFormulare("Faktura", "Vydané doklady", "Cislo_dokladu='" & [Cislo_dokladu] & "'")

 

 → Tisk souvisejícího dokladu (výdejky, faktury, zakázky)

 A) Zjištění čísla výdejky a zakázky pro fakturu, která má skladové položky:

 

1. V agendě Vydané doklady vytvořte novou akci Související doklady.

2. Na záložce Záznamy přidejte první instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:
 

Set [Akce!CisloVydejky] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Cislo_skladoveho_dokladu FROM Polozky_dokladu_produkty WHERE Cislo_ucetniho_dokladu=[parCisloDokladu] ORDER BY Datum_aktualizace DESC", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

3. Přidejte další instrukci Spustit makro. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

[Akce!CisloVydejky] <> ""

 V editoru maker zadejte následující výraz:

TiskFormulare("Skladový doklad", "Skladové doklady", "Cislo_dokladu='" & [Akce!CisloVydejky] & "'")

 4. Přidejte další instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!CisloZakazky] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Cislo_obchodniho_dokladu FROM Polozky_dokladu_produkty WHERE Cislo_ucetniho_dokladu=[parCisloDokladu] ORDER BY Datum_aktualizace DESC", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 5. Přidejte další instrukci Spustit makro. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

[Akce!CisloZakazky] <> ""

 V editoru maker zadejte následující výraz:

TiskFormulare("Zakázka", "Zakázky", "Cislo_dokladu='" & [Akce!CisloZakazky] & "'")

 Po provedení této akce nad fakturou se vytiskne výdejka (pokud byla vystavena) a zakázka (pokud existuje zakázka k aktuální faktuře).

 

B) Zjištění čísla faktury pro zakázku, která má neskladové položky (poskytnutí služeb):

 1. V agendě Zakázky vytvořte novou akci Související faktura.

 2. Na záložce Záznamy přidejte první instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!CisloFaktury] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Polozky_dokladu.Cislo_dokladu FROM Doklady INNER JOIN Polozky_dokladu ON Doklady.Cislo_dokladu = Polozky_dokladu.Cislo_dokladu WHERE (((Polozky_dokladu.Zakazka)=[parCisloDokladu])) ORDER BY Doklady.Datum_aktualizace DESC;", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 3. Přidejte další instrukci Spustit makro. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

[Akce!CisloFaktury] <> ""

 V editoru maker zadejte následující výraz:

TiskFormulare("Faktura", "Vydané doklady", "Cislo_dokladu='" & [Akce!CisloFaktury] & "'")

 Po provedení této akce nad zakázkou, která má pouze neskladové položky, se vytiskne faktura (pokud položky zakázky byly vyfakturovány).

 

 → Odesílání faktury v PDF formátu e-mailem

1. V agendě Zakázky vytvořte novou akci Faktura e-mailem PDF.

2. Na záložce Záznamy přidejte první instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!FakturaSkladovaPolozka] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Cislo_ucetniho_dokladu FROM Polozky_dokladu_produkty WHERE Cislo_obchodniho_dokladu=[parCisloDokladu] and cislo_ucetniho_dokladu is not null ORDER BY Datum_aktualizace DESC", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 3. Přidejte druhou instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!FakturaNeskladovaPolozka] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Polozky_dokladu.Cislo_dokladu FROM Doklady INNER JOIN Polozky_dokladu ON Doklady.Cislo_dokladu = Polozky_dokladu.Cislo_dokladu WHERE (((Polozky_dokladu.Zakazka)=[parCisloDokladu])) ORDER BY Doklady.Datum_aktualizace DESC;", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 4. Přidejte třetí instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!KnihaFaktury] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu1 text, parCisloDokladu2 text;SELECT TOP 1 Kniha FROM Doklady WHERE Cislo_dokladu=[parCisloDokladu1] OR Cislo_dokladu=[parCisloDokladu2]",[Akce!FakturaSkladovaPolozka], [Akce!FakturaNeskladovaPolozka]).DejHodnotu()

 5. Přidejte další instrukci Poslat e-mail. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

([Akce!FakturaSkladovaPolozka] <> "" OR [Akce!FakturaNeskladovaPolozka] <> "") AND [Akce!KnihaFaktury] <> ""

 V nastavení e-mailu, do pole Priloha zadejte výraz:

<%UlozitTFJakoPrilohu("Faktura", [Akce!KnihaFaktury], "Cislo_dokladu='"&[Akce!FakturaSkladovaPolozka]&"' OR Cislo_dokladu='"&[Akce!FakturaNeskladovaPolozka]&"'")%>

 Označte instrukci Poslat e-mail jako Interaktivní.

Poznámka

Function UlozitTFJakoPrilohu(NazevTF As String, Kniha As String, PodminkaTisku As String, Optional FormatSouboru As String = "pdf") As String

Funkce UlozitTFJakoPrilohu po úspěšném vyplnění vrátí cestu k souboru v uvedeném formátu (výchozí formát souboru je PDF). Funkce UlozitTFJakoPrilohu kromě pdf také podporuje formáty rtf, xls, txt, htm, snp.

 

Po provedení této akce nad zakázkou se objeví dialog odesílání e-mailu (ovšem pokud existuje faktura k aktuální zakázce). Jako příloha k e-mailu bude vložena faktura v pdf formátu.

Výpis typických příkazů z menu Stav

Příkazy menu Stav vše (kliknutím na odkaz zobrazíte příslušnou tabulku)

   
   
   
   
   
       

 

Význam hodnoty "X" toAkceStavu
1 makro přes všechy položky
2 makro nad aktuální položkou
3 makro pro částečné plnění aktuální položky

 

Stavy pro zakázku

Nastavit stav DODAT toAkceStavu(8192, X)
Rezervovat (REZERVOVÁNO)  toAkceStavu(16384, X) 
Nastavit stav vydat  toAkceStavu(1024, X) 
Vystavit výdejku (vydává se)  toAkceStavu(3072, X) 
Vyskladnit (VYDÁNO)  toAkceStavu(32768, X) 
Nastavit stav fakturovat  toAkceStavu(4096, X) 
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)  toAkceStavu(69632, X) 
Vystavit pokladní doklad (FAKTUROVÁNO) toAkceStavu(2166784, X)
Vystavit fakturu a vyskladnit (OK)  toAkceStavu(102400, X) 
Vystavit pokladní doklad a vyskladnit (OK) toAkceStavu(2199552, X)
Nastavit stav STORNOVÁNO  toAkceStavu(9, X) 

 

Stavy pro objednávku

Nastavit stav koncept toAkceStavu(2, X)
Nastavit stav Objednáno toAkceStavu(32, X)
Nastavit stav POTVRZENO toAkceStavu(64, X)
Nastavit stav přijmout toAkceStavu(4, X)
Vystavit příjemku (přijímá se) toAkceStavu(12, X)
Naskladnit (PŘIJATO) toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav fakturovat toAkceStavu(16, X)
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO) toAkceStavu(272, X)
Vystavit pokladní doklad (FAKTUROVÁNO) toAkceStavu(2097424, X)
Vystavit fakturu a naskladnit (OK) toAkceStavu(400, X)
Vystavit pokladní doklad a naskladnit (OK) toAkceStavu(2097552, X)

 

Stavy pro fakturu vydanou

Rezervovat (REZERVOVÁNO) toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat toAkceStavu(1024, X)
Vystavit výdejku (vydává se)  toAkceStavu(3072, X) 
Vyskladnit (VYDÁNO)  toAkceStavu(32768, X) 

 

Stavy pro fakturu přijatou

Nastavit stav přijmout  toAkceStavu(4, X) 
Vystavit příjemku (přijímá se)  toAkceStavu(12, X) 
Naskladnit (PŘIJATO)  toAkceStavu(128, X) 
Nastavit stav koncept  toAkceStavu(2, X) 
Zrušit stav přijmout  toAkceStavu(-4, X) 
Zrušit naskladnění  toAkceStavu(-128, X) 

 

Stavy pro výdejku

Rezervovat (REZERVOVÁNO) toAkceStavu(16384, X)
Vyskladnit (VYDÁNO)  toAkceStavu(32768, X) 
Nastavit stav fakturovat  toAkceStavu(4096, X) 
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)  toAkceStavu(69632, X) 
Vystavit fakturu a vyskladnit (OK)  toAkceStavu(102400, X)

 

Stavy pro příjemku

Naskladnit (PŘIJATO)  toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav fakturovat  toAkceStavu(16, X) 
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)  toAkceStavu(272, X) 
Vystavit fakturu a naskladnit (OK)  toAkceStavu(400, X) 
Zrušit naskladnění  toAkceStavu(-128, X) 
Nastavit stav koncept  toAkceStavu(2, X) 

 

Stavy pro převodku

Rezervovat (REZERVOVÁNO) toAkceStavu(16384, X)
Převést (OK) toAkceStavu(32768, X)
Zrušit REZERVOVÁNO toAkceStavu(-16896, X)
Nastavit stav koncept toAkceStavu(2, X)
Zrušit převod toAkceStavu(-32768, X)

 

Stavy pro vratku příjemky

Rezervovat (REZERVOVÁNO) toAkceStavu(16384, X)
Vyskladnit (VYDÁNO) toAkceStavu(32768, X)
Nastavit stav fakturovat toAkceStavu(4096, X)
Vystavit dobropis (FAKTUROVÁNO) toAkceStavu(69632, X)
Vystavit dobropis a vyskladnit (OK) toAkceStavu(102400, X)
Zrušit REZERVOVÁNO toAkceStavu(-16896, X)
Zrušit vyskladnění toAkceStavu(-32768, X)
Nastavit stav koncept toAkceStavu(2, X)

 

Stavy pro vratku výdejky

Naskladnit (PŘIJATO) toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav fakturovat toAkceStavu(16, X)
Vystavit dobropis (FAKTUROVÁNO) toAkceStavu(272, X)
Vystavit dobropis a naskladnit (OK) toAkceStavu(400, X)
Zrušit naskladnění toAkceStavu(-128, X)
Nastavit stav koncept toAkceStavu(2, X)
Zrušit stav fakturovat toAkceStavu(-16, X)

 

Stavy pro dobropis přijatý

Vyskladnit (VYDÁNO) toAkceStavu(32768, X)
Zrušit REZERVOVÁNO toAkceStavu(-16896, X)
Nastavit stav koncept toAkceStavu(2, X)
Rezervovat (REZERVOVÁNO) toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat toAkceStavu(1024, X)
Vystavit vratku (vydává se) toAkceStavu(3072, X)
Zrušit stav vydat toAkceStavu(-1024, X)
Zrušit vyskladnění toAkceStavu(-32768, X)

 

Stavy pro dobropis vydaný

Zrušit naskladnění  toAkceStavu(-128, X) 
Nastavit stav koncept  toAkceStavu(2, X) 
Naskladnit (PŘIJATO)  toAkceStavu(128, X) 
Nastavit stav přijmout  toAkceStavu(4, X) 
Vystavit vratku výdejky (přijímá se)  toAkceStavu(12, X) 
Zrušit stav přijmout  toAkceStavu(-4, X) 

 

Stavy pro bankovní výpis

Uhradit toAkceStavu(17, X)
Vrátit úhradu toAkceStavu(-17, X)

 

Stavy pro výdajový pokladní doklad

Nastavit stav přijmout toAkceStavu(4, X)
Vystavit příjemku (přijímá se) toAkceStavu(12, X)
Naskladnit (PŘIJATO) toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav koncept toAkceStavu(2, X)
Zrušit stav přijmout toAkceStavu(-4, X)
Zrušit naskladnění toAkceStavu(-128, X)

 

Stavy pro příjmový pokladní doklad

Rezervovat (REZERVOVÁNO) toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat toAkceStavu(1024, X)
Vystavit výdejku (vydává se) toAkceStavu(3072, X)
Vyskladnit (VYDÁNO) toAkceStavu(32768, X)
Zrušit REZERVOVÁNO toAkceStavu(-16896, X)
Zrušit stav vydat toAkceStavu(-1024, X)
Zrušit vyskladnění toAkceStavu(-32768, X)

 

Stavy pro zaúčtování a odúčtování dokladu

Zaúčtování dokladu toStav(156)
Odúčtování dokladu toStav(157)

 

Stavy pro Výrobu

Uzavření výroby toAkceStavu(524288, X)

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty