Tiskové výstupy agendy Upomínky

Agenda Upomínky má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Upomínka

Vytiskne na jednu stránku všechny upomínky (daného kontaktu), které mají stejné pořadí upomínky.

Dokument obsahuje hlavičky kontaktů (dodavatel, odběratel), oslovení, text upomínky a v tabulce informace z upomínaných dokladů včetně pořadového čísla upomínky. K dispozici je součet za jednotlivé doklady. Sčítají se hodnoty Zbývá uhradit a Penále. Pokud jsou upomínané doklady v různých měnách, zobrazí/tiskne se součet za jednotlivé měny.

  • Tiskový formulář funguje tak, že se upomínky seskupí podle kontaktu a pořadí upomínky a vytisknou se. Tzn., že na jeden kontakt odešlete všechny upomínky kontaktu se stejným pořadím (např. všechny druhé upomínky). Protože pro první upomínku můžete mít různé texty (např. dodatečnou editací), texty nejsou brány z upomínky, ale z číselníků textů.

Upomínka obecná

Vytiskne upomínky s textem výchozí upomínky (výchozí text je společný pro všechna pořadí upomínek) a umožňuje vytisknout všechny upomínky dané firmy na jednu stránku.

Upomínka 1:1

Vytiskne na každou stránku jednu upomínku a tiskne text upomínky uložený v dané upomínce.

  • Při odesílání upomínek z náhledu před tiskem se do pole Komu vloží e-mail z detailu záznamu Upomínka.

 

Související dokumenty