Povolit úpravy v tabulce agendy (Adresář)

Úprava dat se provádí nejčastěji přes detaily záznamů. V zobrazení tabulky agendy nelze měnit záznamy přímo. Pokud ano, je třeba aktivovat funkci Povolit úpravy v tabulce agendy, která je dostupná například v agendách:

Postup:

  • Funkcí z menu Nástroje agendy(Agenda)/Povolit úpravy v tabulce agendy povolte úpravy záznamu přímo v tabulce agendy.
  • Aktivní funkci poznáte podle zatržítka CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) vedle příkazu Povolit úpravy v tabulce agendy.
  • Změny se logují do Deníku událostí.

Příklad hromadného přejmenování názvů referentů u kontaktů v agendě Adresář

  • V menu agendy Adresář zapněte volbu CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Povolit úpravy v tabulce agendy.
  • V tabulce agendy klepněte do pole sloupce Referent, které chcete upravovat (pokud neměníte všechny výskyty, pomocí filtru zobrazte jméno referenta, které chcete měnit).
  • Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+H (funkce Najít a nahradit).
  • V dialogu Najít a nahradit bude pole Co hledat vyplněno, zbývá doplnit text do pole Nahradit – text, kterým nahrazujete.
  • Tlačítkem Nahradit vše aplikujte změnu hromadně na pole sloupce "Referent". Pozor, změny lze vrátit do původního stavu pouze opětným nahrazením.
  • Nakonec nezapomeňte v menu agendy vypnout volbu Povolit úpravy v tabulce agendy.

 

Související dokumenty