Možnosti exportu (popis dialogu)

Možnosti exportu

Pomocí příkazu menu Soubor/Export dat... otevřete dialogové okno Export dat a tlačítkem Možnosti exportu... otevřete dialog Možnosti exportu, ve kterém máte možnost upravit nastavení pro zvolený export v dialogu Export dat.

Vyvolání dialogu Možnosti exportu... v agendě Adresář

V nastavení Možnosti exportu jsou k dispozici karty:
Obecné Detail nastavení pro konkrétní export dat. Možnost Combo změny cíle exportu z nabídky, Dialog zadání názvu exportního souboru, výběr zdroje záznamu a popis exportu.
Instrukce Na této kartě se zobrazuje popis exportní instrukce a tlačítko Upravit..., které otevře dialog Možnosti exportu – Instrukce, kde se zobrazuje samotná instrukce. S pomocí tlačítka Vzorové instrukce... můžete změnit původní instrukci. V případě, že export vyžaduje šablonu, ve spodní části máte možnost k ní zadat cestu Dialog nebo jí pomocí volby Vložit do databáze vytvořit.
Deník Zatržítko Zaškrtnutím  zaznamenat provedení exportu do agendy Deník událostí. Combo Výběr  nebo Dialog definice Typu události pomocí číselníku.
Dokumenty Zatržítko Zaškrtnutím nabízet v dokumentech bude konkrétní dokument provedeného exportu k dispozici v agendě Dokumenty. Combo Výběr nebo Dialog definice Typu dokumentu pomocí číselníku.
Rozsahy

Z nabídek nastavíte: CheckBox rozsah exportu, Zatržítko povolené rozsahy, Zatržítko povolené cíle a Zatržítko umístění, kde se daný export nabízí.

TIP: V nastavení každého Exportu-Importu jsou vyjmenována umístění, kde se tento Export-Import má nabízet. Pokud vytvoříte "Export-Import" pomocí průvodce spuštěného přímo z doplňku BarCode, do jeho nastavení se automaticky uloží, aby se nabízel jak nad tabulkou agendy, tak v doplňku BarCode.

Pokud však vytvoříte Export-Import pomocí průvodce spuštěného z menu Soubor/Export dat... nebo Soubor/Import dat..., pak se Export-Import automaticky nabízí jen v tomto umístění a nikoliv již v doplňku BarCode. Pokud chcete tento Export-Import používat i v doplňku BarCode,  v dialogu Možnosti Exportu... na kartě Rozsahy/Nabízet v zatrhněte doplněk CheckBox - Zatržítko Čárové kódy.

Tabulky Tabulky a Dotazy pro SQL server.
Oprávnění Po nastavení oprávnění budou mít k tomuto typu exportu přístup pouze uživatelé nebo skupiny, kterým oprávnění výslovně nastavíte.
E-mail Vygenerovaný soubor exportu můžete automaticky odeslat na definovanou mailovou adresu buď jako text nebo přílohu ("přílohu e-mailu", "soubor", případně namísto souboru "složku" lze komprimovat do ZIP).

 

Související dokumenty