Typy certifikátů

k PODepsání záznamu Vario používá dva typy certifikátů:
1. Vario certifikát Interní – generuje Vario
2. Kvalifikovaný certifikát Externí – generuje akreditovaná certifikační autorita

1. Vario certifikát

Generovat certifikát si může přihlášený uživatel, nepotřebuje mít právo nastavení Varia.

  • Nový certifikát vygenerujete pomocí průvodce v dialogu Možnosti Vario. Zvolte Nástroje/Možnosti/Uživatelé.
  • Ze seznamu vyberte login uživatele a stiskněte tlačítko Certifikát.
  • Zobrazí se Průvodce správou certifikátu.

Průvodce správou certifikátu

  • Vyberte Radio button - Přepínač Přiřadit nový certifikát a klikněte na Další.

Průvodce správou certifikátu

  • Nyní můžete zvolit, zda přiřadíte nový Vario certifikát nebo Kvalifikovaný certifikát. Pro podepisování interních záznamů a hodnot ve Variu vystačíte s Vario certifikátem.
  • Vyberte Radio button - Přepínač Vario certifikát a stiskněte Další.

Průvodce správou certifikátu

  • Zadejte nové heslo a zapište jej ještě jednou o řádek níž pro ověření. Stiskněte Dokončit. Úspěšné dokončení je potvrzeno dialogovým oknem Vario certifikát byl přiřazen. Pro získání detailních informací o certifikátu stiskněte tlačítko Zobrazit certifikát.

Zobrazit certifikát

  • Platnost Vario certifikátu je 10 let. Certifikát můžete uložit, vytisknout, zobrazit v náhledu, odeslat e-mailem nebo exportovat do souboru (Word, Excel). Dialogy uzavřete a změny uložte tlačítky Storno a Zavřít.
  • Průvodcem správou certifikátu můžete dodatečně změnit heslo aktuálního Vario certifikátu.

Průvodce správou certifikátu

  • Jesliže přiřadíte pro stejného uživatele (login) nový certifikát, nahradí předchozí. K jednomu uživateli se váže pouze jeden Vario certifikát. Pokud tedy vygenerujete další nový certifikát včetně hesla, předchozí hodnoty budou přepsány.

2. Podpisový kvalifikovaný certifikát

Osobní certifikát s privátním klíčem. Je určen pro podepisování dokumentů. Nastavení certifikátů je dostupné prostřednictvím programu Internet Explorer v menu Nástroje/Možnosti internetu… karta Obsah, tlačítko Certifikáty (podpisový certifikát musí být uložen pod záložkou Osobní). Máte-li podpisový certifikát instalovaný v PC, stačí jej vybrat z nabídky Průvodce správou certifikátu.

Digitální podpis PDF a informace o certifikátu

V okně digitálního podpisu PDF dokumentu se zobrazují podrobné informace o zvoleném certifikátu, což usnadňuje orientaci, pokud máte více certifikátů se stejným názvem. Můžete je též rozlišit vlastním popisem (pomocí okna nastavení certifikátů v Internet Exploreru).

Jak získat kvalifikovaný certifikát

Postupujte podle pokynů příslušného poskytovatele. V současnosti jsou uznávány certifikáty všech akreditovaných certifikačních autorit, například:

 

Související dokumenty