Vytvoření obecného interního dokladu

Obsah:

Vytvoření obecného interního dokladu

 1. Vytvoříte nový záznam.
 • Systém zobrazí dialogové okno Doklad.
 1. Z rolovací nabídky pole Doklad vyberte typ dokladu, který chcete vytvořit.
 • V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.
 1. Vyplníte požadované údaje na kartě Obecné – základní údaje o dokladu. Věnujte pozornost nabídce pole Zobrazit.
 2. Přejdete na kartu Položky, kde doplníte položky dokladu.
 3. Na kartě Součet se zobrazují součty a doplňující údaje k dokladu.
 4. Seznam souvisejících dokladů zobrazíte na kartě Souvislosti.
 5. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
 6. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

 

Dialog Doklad – Interní doklad, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Doklad – Interní doklad, karta Obecné.

Typy interních dokladů

 • Bankovní výpis
 • Daňový doklad o p. platby p.
 • Daňový doklad o p. platby v.
 • Dobropis přijatý
 • Dobropis vydaný
 • Doklad o použití
 • Faktura přijatá
 • Faktura vydaná
 • Interní doklad
 • JCD
 • Převodka
 • Příjemka
 • Příjmový pokladní doklad
 • Výdajový pokladní doklad
 • Výdejka
 • Zálohová faktura přijatá
 • Zálohová faktura vydaná

Položky dokladu v zobrazení Vše a Bez jednotek

V seznamu Zobrazit ComboBox - Nabídka na kartě Obecné v detailu interního dokladu (obr. 1) naleznete položku Bez jednotek. V tomto zobrazení se k položce dokladu nezobrazují pole Množství, Jednotky a Cena za jednotku. V zobrazení Vše se tato pole zobrazují.

Pokud se na dokladu, který má nastaveno Zobrazit: Vše, nezobrazují jmenované sloupce, zviditelníte je výběrem v okně Zobrazit skryté sloupce (místní nabídka nad položkami dokladu). Alternativně též můžete otevřít výchozí rozvržení (místní nabídka Načíst rozvržení..., která se zobrazí klepnutím na ... na spodní záložce Tabulka). Výchozí rozvržení je v seznamu uvedeno jako Aktuální/Všichni.

Jestliže nechcete používat jednotky, doporučujeme vám zadat do výchozí šablony nového záznamu v knize interních dokladů výchozí hodnotu pole Zobrazit takto:

Pole Výchozí hodnota
Zobrazit Bez jednotek

 

Související dokumenty