Nesedí rozvaha na výsledek hospodaření

 

Kde máme chybu, když nesedí "Rozvaha 2004" na "Výkaz zisků a ztrát 2004"?

 

Řešení
Jedná se o definovanou sestavu a je nezbytné, abyste si definice upravili podle vašeho účetního rozvrhu. V agendě Účetnictví z menu Účetnictví vyberte funkci Definované sestavy... a v poli Sestava vyberte "Rozvaha 2004". Na čtvrtém řádku zaškrtněte "Zobrazit jen vzorce". Sestavu upravte podle potřeby firmy. Kdybyste nerozuměli některým vzorcům, vyberte v poli Sestava: "Příklad" - poslouží jako nápověda.

 

Zkontrolovat je třeba zejména tato konta: 111, 131, 391, 395 a 431 apod.

  • 111, 131, 431 v průběhu účetního období mohou mít zůstatek,
  • 391 jež je přednastaven na více řádcích (mezi ř. 40 až ř. 57) a je třeba je rozlišit analyticky,
  • spojovací účet 395, který musí být vyrovnaný.

 

Jelikož je sestava v tisících, může vzniknout i zaokrouhlovací rozdíl, který lze opravit tak, že vyberete nějaký vhodný řádek, například Účty v bankách a tam za vzorec připíšete tento rozdíl, tedy například: ... +1 případně -1. Doporučujeme ihned po vytištění umazat.

 

Další informace v dokumentu nápovědy: Definované sestavy.