Vytvoření nového záznamu v katalogu produktů

1. Založíte nový záznam.

  • Systém zobrazí dialogové okno Produkt.

2. Z rolovací nabídky pole Typ produktu vyberte typ produktu, který chcete vytvořit.

  • V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.

3. Vyplníte základní údaje o produktu na kartě Obecné a údaje na dalších kartách detailu záznamu.

4.  Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

 

Související dokumenty