Obecné informace o Exportu dat

Software Vario nabízí široké možnosti exportů dat ze svých agend v různých formátech. Umožňuje naplno využít výhod automatizovaného zpracování velkého objemu dat a následných migrací pro vaše další potřeby.

Příkaz menu Soubor | Export dat...

Exporty dat

Pomocí příkazu menu Soubor/Export dat... otevřete dialogové okno Export dat, které nabízí přehled dostupných exportů pro aktuálně zobrazenou agendu. Zde naleznete položku Průvodce exportem.

Průvodce Export dat

Rozsah exportu CheckBox

Pomocí nabídky zvolíte rozsah exportu (například aktuální záznam, všechny záznamy). Užitečná je možnost filtrování. Rozsah exportu tak ovlivníte předem – filtrem v tabulce, nebo definovaným filtrem v dialogu.

Cíl exportu CheckBox

Soubor exportu uloží Vario do výchozího umístění C:\Program Files\Vario12\Data\Dokumenty. Systém, podle typu exportu, zde vytváří příslušné složky (například Exporty\Evidence majetku, Adresar\FirmaXY). Cílové úložiště můžete změnit.

Nabídka CheckBox - Zatržítko Komprimovat do ZIP se zobrazuje pokud je zvolen cíl Příloha e-mailu a Soubor (komprimace výsledného souboru do ZIP archivu).

Exporty jsou přístupné i z detailu záznamu

Kromě tlačítek Uložit a zavřít (Uložit a nový), Vytisknout, Náhled, včetně variant Combo "jinak", je na Panelu nástrojů detailu záznamu tlačítko Export, kterým otevřete dialog Export dat.

Tlačítko Odeslat slouží ke generování exportů přímo nad detailem záznamu. Díky tomu lze například přímo z faktury odeslat e-mail s přiloženým dokladem například v HTM, nebo můžete odesílat dopisy založené na různých šablonách přímo z detailu kontaktu.

Tlačítko Export

Tlačítkem Odeslat (Odeslat jinak) vyvoláte dotaz systému s nabídkou formátů pro export mailovým klientem. Například nabídku zákazníkovi odelešlete ihned po zpracování.

Nabídka formátů pro export mailovým klientem

 

Doplněk Čárové kódy spolupracuje s průvodci exportem a importem.

 

Související dokumenty