Obecné informace o agendě Skladové doklady

Prostřednictvím skladových dokladů provádíte skladové operace – přijímáte zboží na sklad nebo jej vydáváte ze skladu. Můžete tak ovlivnit skladové ceny a množství jednotlivých produktů na skladě.

  • Skladové doklady zobrazíte výběrem příkazu Skladové doklady ze stromového menu na Panelu nástrojů.
  • V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad.
  • Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Agenda Skladové doklady slouží pro vedení skladových dokladů:

Příjemky

Výdejky

Vratky příjemek

Vratky výdejek

Převodky

Symbolika skladové položky

! povinná
~ přepočet
SP skladová příjemka
SV skladová výdejka
VP vratka příjemky
VV vratka výdejky
SI převodka

Místo plnění

Vytvoříte-li příjemku ve skladových dokladech a vyberete firmu, může se doplnit Místo plnění podle dodavatele, pokud šablona knihy skladových dokladů obsahuje výchozí hodnotu pole Misto_plneni (např. Tuzemsko). Potom se při vložení firmy změní místo plnění podle Kódu země, případně podle DIČ. A toto pole se přenese při stažení do faktury.

Párování přijatých faktur s příjemkami

Při vystavení skladového dokladu se do párovacího znaku položky dokladu (pole Variabilní symbol položky v prvotních dokladech) vloží číslo z faktury (pokladního dokladu). Díky tomu je možné sledovat v účetnictví saldo konta 131.

Součet skladových dokladů

U skladových dokladů se používá pole Celkem na kartě Součet dokladu.

Oprávnění vyskladnit

Uživatel, který má oprávnění naskladnit/vyskladnit pro příslušný sklad, může přijmout/vydat produkty, i když nemá oprávnění upravit skladový doklad.

Číselné řady

Pokud máte v agendě Skladové doklady nastaveno, že každý typ záznamu má vlastní číselnou řadu (v Možnostech Vario – nastavení knihy), zobrazí se při zakládání nového záznamu (např. tlačítko na Panelu nástrojů) dialogové okno pro výběr druhu skladového dokladu (obr. 1).

  • Ze seznamu vyberete požadovaný druh dokladu a klepnete na tlačítko OK.
  • Systém podle vybraného typu dokladu vygeneruje jeho číslo.
  • Typ dokladu nemůžete dodatečně měnit.

Pokud máte definovanou jen jednu číselnou řadu, systém doplní typ dokladu podle výchozích hodnot použité šablony nebo použije první z povolených dokladů knihy. Typ dokladu můžete dodatečně upravit v dialogu Doklad (číslo dokladu zůstane zachováno) jen pokud nejsou vložené položky produktů.

Dialogové okno pro výběr druhu skladového dokladu

Obrázek 1: Dialogové okno pro výběr druhu skladového dokladu.

 

Související dokumenty