Obecné informace o agendě Skladové doklady

Prostřednictvím skladových dokladů provádíte skladové operace – přijímáte zboží na sklad nebo jej vydáváte ze skladu. Můžete tak ovlivnit skladové ceny a množství jednotlivých produktů na skladě.

  • Skladové doklady zobrazíte výběrem příkazu Skladové doklady ze stromového menu na Panelu nástrojů.
  • V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad.
  • Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Agenda Skladové doklady slouží pro vedení skladových dokladů:

Příjemky

pro příjem produktů na sklad.  V dokladu typu Příjemka (SP) lze otevřít dialog Slevy položek dokladu stiskem Ctrl+S (v položkách dokladu).

 

Výdejky

pro výdej produktů ze skladu.

 

Vratky příjemek

pro zrušení vystavené příjemky a vrácení produktů ze skladu.

 

Vratky výdejek

pro zrušení vystavené výdejky a vrácení produktů na sklad.

 

Převodky

pro přesun produktů mezi sklady.

 

Symbolika skladové položky

! povinná
~ přepočet
SP skladová příjemka
SV skladová výdejka
VP vratka příjemky
VV vratka výdejky
SI převodka

Místo plnění

Vytvoříte-li příjemku ve skladových dokladech a vyberete firmu, může se doplnit Místo plnění podle dodavatele, pokud do šablony knihy skladových dokladů uvedete výchozí hodnotu pole Misto_plneni (např. Tuzemsko). Potom se při vložení firmy změní místo plnění podle Kódu země, případně podle DIČ. A toto pole se přenese při stažení do faktury.

Párování přijatých faktur s příjemkami

Při vystavení skladového dokladu se do párovacího znaku položky dokladu (pole "Variabilní symbol" položky v prvotních dokladech) vloží číslo z faktury (pokladního dokladu). Díky tomu je možné sledovat v účetnictví saldo konta 131.

Součet skladových dokladů

U skladových dokladů se používá pole "Celkem" na kartě Součet dokladu.

Oprávnění vyskladnit

Uživatel, který má právo naskladnit/vyskladnit pro příslušný sklad, může přijmout/vydat produkty, i když nemá právo upravit skladový doklad.

Číselné řady

Pokud máte v agendě Skladové doklady nastaveno, že každý typ záznamu má vlastní číselnou řadu (v Možnostech Vario – nastavení knihy), zobrazí se při zakládání nového záznamu (tlačítko na Panelu nástrojů) dialogové okno pro výběr druhu skladového dokladu. Ze seznamu vyberete požadovaný druh dokladu a klepnete na tlačítko OK. Systém podle vybraného typu dokladu vygeneruje jeho číslo. Typ dokladu nemůžete dodatečně měnit.

 

Dialogové okno pro výběr druhu skladového dokladu

 

Pokud máte definovanou jen jednu číselnou řadu, systém doplní typ dokladu podle výchozích hodnot použité šablony nebo použije první z povolených dokladů knihy. Typ dokladu můžete dodatečně upravit v dialogu "Doklad" (číslo dokladu zůstane zachováno) jen pokud nejsou vložené položky Produktů.

 

Související dokumenty