Odstranění vazby na fakturu nebo jiný doklad

Pokud omylem vystavíte fakturu k výdejce (příjemce atd.), je možné odstranit vazbu tak, že se smaže položka z faktury. Pro odstranění položek s vazbou na sklad z dokladů platí následující pravidla:

→ Pokud je položka ve stavu koncept, rezervovat, vydat, fakturovat, lze položku odstranit bez problémů.
→ Pokud je položka ve stavu REZERVOVÁNO, lze jí odstranit jen pokud existuje vazba na jiný doklad, který zůstane "nositelem rezervace" dané položky. Pokud vazba na jiný doklad neexistuje, musíte nejdřív zrušit rezervaci a teprve potom můžete smazat položku
→ Položky ve stavu VYDÁNO, PŘIJATO, OK nelze smazat ze skladových dokladů, které jsou "nositeli příjmu nebo výdeje na sklad". Tyto položky lze smazat z faktur a zakázek, čímž dojde k odpojení daného dokladu od výdejky/příjemky.
→ Ostatní položky (ve stavu DODAT, FAKTUROVÁNO, OBJEDNÁNO atd.) lze mazat. Pokud se tím zruší některá z vazeb (např. FAKTUROVÁNO), promítne se to ve stavu položky na zbývajícím dokladu.

 

Související dokumenty